Обучение „Решаване на организационни проблеми и вземане на управленски решения“

26 ноември 2021

София

Обучение „Решаване на организационни проблеми и вземане на управленски решения“

Дата:

26 ноември 2021, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

За контакти:

Борислава Монева, 02 860 15 77, 02 860 16 65, E-Mail

За събитието

Програмата е с лабораторно-консултативен характер и разчита на процесите на активно участие, съвместно учене и планирана промяна, чрез обогатяване на собствения професионален опит в колегиалната общност.

Тя е разработена с оглед повишаване на личната и организационна ефективност в управленската подсистема и мобилизира ресурсите на участниците за подобряване на иновационната ориентация на приноса им за корпоративния успех, изграждането на конструктивен социално-психологически климат, доверие и високо качество на работните отношения в корпорацията, гарантиращи устойчивото й организационно развитие.