Дата:

26 септември 2023, вторник

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Будапеща, София, ул. "Будапеща", 92, София

За контакти:

Манол Атанасов, 0882081166, E-Mail

За събитието

Популярно определение за реинженеринг на бизнес процеси е: фундаментално преосмисляне и радикално препроектиране на процеси за постигане на скокообразни подобрения в ключови бизнес показатели като приходи, качество, разходи, бързина, ефективност, ниво на обслужване на клиентите…

Реинженерингът се прилага в три основни ситуации:

  1. фирмата / отделът е в добро състояние, но прогнозите за бъдещето се влошават (стратегически реинженеринг).
  2. имаме за цел да се откъснем напред от конкурентите (стратегически реинженеринг).
  3. фирмата / отделът се намира в критично състояние (кризисен реинженеринг).

Най-често реинженерингът на процеси се използва за:

  • съкращаване сроковете за изпълнение;
  • минимизиране и преразпределяне на използваните ресурси;
  • повишаване качеството на обслужване;
  • преминаване от функционален към процесен подход на управление.

Добри практики при създаване на нов процес са: (1) формиране на екип, включващ представители от всеки замесен отдел; (2) щателен анализ на съществуващия процес, до пълно осъзнаване какво е същинското му предназначение (цел); (3) подлагане на съмнение на ползата от всеки елемент от текущия процес, откриване на тези с ниска добавена стойност и намиране на нови начини за достигане на целта; (4) ползване на „външи очи“ – бизнес консултанти с практически опит.