Обучение „Разпознаване на съмнителни операции и сделки по ЗМИП. Националната оценка на риска, вътрешни правила, основни рискови фактори“

Приключило

9 април 2020

София

Обучение „Разпознаване на съмнителни операции и сделки по ЗМИП. Националната оценка на риска, вътрешни правила, основни рискови фактори“

Дата:

9 април 2020, четвъртък

Час:

09:30 - 17:29

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение на 12.05.2020 г.:

Хотел Хемус, София

Начало:9,30 ч.

 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ ПО ЗМИП

Националната оценка на риска, вътрешни правила, основни рискови фактори

Лектор:  Петър Петров, доктор по икономика и управление

 

Семинарът е насочен към банки и финансови институции, застрахователни дружества, финансови анализатори и кредитни специалисти, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, ръководители и специалисти от специализираните служби по глава VIII от ЗМИП , нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, пощенските оператори и др. (Задължително обучение съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗМИП)

 

Предлагаме еднодневен обучителен курс в малка група, в който се представят изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Разглеждане на методите и механизмите на изпиране на пари, както и индикаторите за съмнителни операции, сделки, източници и клиенти.

Провеждане на групови обсъждания на специфичните финансови индикатори (червени флагове), свързани със съмнителни операции, сделки, източници и клиенти при съмнение за изпиране на пари.

Теми:

 Понятието и източници на „мръсни пари“. Процес на изпиране на пари: пласмент, напластяване, интеграция. Разпознаване на методите и механизмите за изпиране на пари: Смърфинг; Средства във финансови институции, ценни книжа и пътнически чекове; Смесване на законни и незаконни средства; Хазарт и контрабанда на пари.

 Разпознаване на методите и механизмите за изпиране на пари: Канали за трансфер на пари („Хавала“ и „Фей-Чиен“); Кухи фирми и тяхното разпознаване; Офшорни финансови зони; Автофинансирани заеми и неистински документи; Обмяна на валута и черен пазар на валута; Влагане в бизнес дейности; Купуване на недвижими имоти и луксозни стоки с „интегрирани пари“. Финансови индикатори, свързани с изпирането на пари.

 Новото законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, в сила от 31.03.2018 г. Общи положения на ЗМИП. Наднационална и Национална оценки на риска. Основни рискови фактори.

 Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари: Комплексна проверка на клиентите; Събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП; Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация; Оценка на риска от изпиране на пари; Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; Разкриване на друга информация за целите на ЗМИП. Вътрешни правила по ЗМИП. Докладване на съмнителни сделки и операции

 

Информация за лектора:

Петър Петров е доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина.

Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.

От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

 

Обучението  включва: лекции 9,30 – 17,00ч., две кафе паузи, папка с материали за всеки участник

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение на тема Закон за мерките срещу изпирането на пари

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Денислава Рускова magisterd@abv.bg , 08888 07 911,   www.magisterdixit.net

ЦЕНИ
За един участник – 245 лв. без ДДС (294 лв. с ДДС)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –

230 лв. без ДДС (276 лв. с ДДС за участник)

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 30.04.2020 г.

Групата е с максимум 20 участника!!!

 

БАНКОВИ СМЕТКИ:

Доместикс ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк    IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк    IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

Преференциални цени за нощувки в хотел Хемус за участници в нашите семинари!