Обучение „Работа в екип. Информираност на екипа“

Дата:

2 март 2021, вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Преслава Кюрчева, 02 868 75 31 • 02 862 49 03 • 0882 606008 • 0882 626060 , E-Mail

За събитието

Целта на обучението е да осъзнаем, че сме екипни същества, че можем да работим и живеем по-добре заедно. Изграждането и ръководенето на мотивиран и ефективен екип зависи, както от подбора на членовете на екипа, така и от взаимоотношенията между тях и личностните им качества.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено, както за ръководителите на екипи, така и за членовете им. За всички онези, които смятат, че освен разпределението на работата в екипа, трябва да се регулират, култивират и усъвършенстват взаимоотношенията между членовете.

ТЕМАТИКА

Формиране на екип и етапи на развитие на екипа
Информираност в екипа. Комуникации. Ефективност на комуникациите
Активно слушане
Взаимоотношения в екипа
Толерантност и емпатия

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Близък контакт с обучаемите, неформално общуване, дискусии по учебните теми. Тестове и ролеви игри