Обучение „Психология на цените“

Приключило

26 октомври 2018

София

Обучение „Психология на цените“

Дата:

26 октомври 2018, петък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Институт за икономически изследвания, БАН, 4, Сградата се намира до зала България, София, ул. Аксаков №3

За контакти:

Антон Костадинов, 0888 250 324, E-Mail

Организатори:

Седем от Седем

За събитието

Управлявайте възприятията на клиентите си!

Сключвайте само печеливши сделки.

Ще научите как да управлявате избора на клиентите си в желаната посока, като подпомагате избора им. Ще покажем как да управлявате болката при плащане, как да управлявате несигурността при сключване на сделките си. Ще научите кои цифри да включвате в числата и в каква комбинация е подходящо да ги използвате при формиране на цените си. Ще да научите как да формирате справедливи цени, какви ефекти може да очаквате и как да управлявате последствията от тях ако клиентите възприемат размяната несправедлива във ваша полза.

Обучението включва шест модула.

1. Как да използваме (не)рационалността на клиентите.
2. Влиянието на числата върху възприятията за цени.
3. Как да формираме справедливи цени.
4. Закотвяне в съзнанието – първото парче информация предопределя последващия избор.
5. Управление на несигурността при сделките и болката при плащане.
6. Принципи при продажби на дребно

Подходящо е за:

продуктови мениджъри;
мениджъри отдел продажби на търговски фирми;
сътрудници от отдел продажби;
търговци в пряк контакт с клиентите;
всеки, който управлява цени.

Получавате СЕРТИФИКАТ за преминато обучение по „Психология на цените“!