Семинар „Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. и актуални въпроси по ЗДДФЛ“

Приключило

28 март 2019

София

Семинар „Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. и актуални въпроси по ЗДДФЛ“

Дата:

28 март 2019, четвъртък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в гр. София на 02.04.2019г.

Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.
Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г.
Лектор: ДАНИЕЛА ПЕТКОВА, главен експерти по приходите НАП, методолог по ЗДДФЛ
София , хотел Хемус
начало 09,30ч. – 13,00ч. 4 учебни часа, кафе пауза, папка с материал
І. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г.
1. Данъчни облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания;
2. Закръгляване на размера на данъка;
3. Лица, които не са задължени да подават годишен отчет за дейността;
4. Начален срок за подаване на годишната данъчна декларация;
5. Други промени.
ІІ. Представяне на промените в ЗДДФЛ, касаещи облагането на доходи, придобити през 2019
1. Облагане на парични и предметни награди с окончателен данък;
2. Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък;
3. Подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващи се лица.
4. Нов срок за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
5. Нови срокове за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Възможности за корекция.
6. Предоставяне на информация за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения с
подаването на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от работодателите.
7. Други промени.
ІІІ. Промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Особености при деклариране на придобити през 2018 г. доходи.
ІV. Предоставяне на информация пред НАП от платците на доходи.
V. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ.
Информация за лектора:
Даниела Петкова работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори.

ЦЕНИ:
75лв. без ддс / съответно 90лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 70лв. без ддс/ съответно 84лв. с ддс
БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на:
https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia