Семинар „Промените в Закона за защита на личните данни“

Приключило

14 март 2019

Бургас

Семинар „Промените в Закона за защита на личните данни“

Дата:

14 март 2019, четвъртък

Час:

14:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Експозиционен център Флора Бургас, 1, Флора Бургас е мястото, което със своята мултифункционалност, уникално разположение в непосредствена близост до морския бряг и техническо оборудване от най-висок клас, е подходящо за провеждане на всякакъв вид събития., Бургас, гр. Бургас, Приморски парк, Експозиционен център Флора Бургас

За контакти:

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА , 0885537336, E-Mail

Организатори:

За събитието

Предстоящият семинар на тема „Промените в Закона за защита на личните данни. Какви отговорности и задължения за администраторите остават с вече действащия GDPR и какво е новото?“, организиран от „Експерт Консулт” (в лицето на Анелия Иванова – управител на „Експерт Консулт Груп” ЕООД и член на Експертната общност на АЗЛД) и „Асоциацията за защита на личните данни“ (АЗЛД), е предназначен за всички администратори, обработващи лични данни и техните служители, като цели да ги запознае с приетите промени в Закона за защита на личните данни, в допълнение към вече действащия режим съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г., повторно приет на 20 февруари 2019 г., беше обнародван в бр. 17 от 26.02.2019 г. на „Държавен вестник“.

Основни акценти на семинара:
1. GDPR и последните промени в националното законодателство в сферата защитата на личните данни. Какви са задълженията на администраторите? Какво представлява изискуемата документация?
2. Специални правила, които се въвеждат със закона, с фокус върху обработване на данни в контекста на трудовите правоотношения.
3. Актуална практика на надзорния орган, насоки и решения след влизането в действие на Регламента.
4. Права на субектите и управление на техните искания – как да сме готови и да докажем, че спазваме правата на субектите на данни.
5. Нарушение на сигурността – какви са изискванията на закона и как практически да ги изпълним?
6. Какво представляват техническите мерки за защита на данните?
7. Топ съвети за добра дигитална хигиена.

Такса за участие:
Ранна регистрация (до 28 февруари 2019) – 98 лв. за 1 участник
Стандартна такса – 110 лв. за 1 участник

10 % отстъпка за втори служител
10 % отстъпка за членове на БТПП
Отстъпките не се комбинират.

Местата са ограничени!!!

За въпроси и запитване за участие: 0885 53 73 36, Анелия Иванова; 0899 98 60 18, Юлия Пригонча.

Начин на записване: на e-mail: expertconsultdp@gmail.com или на тел: 0885 53 73 36, като предоставите следната информация:
1. Име и фамилия
2. Данни за фактура
3. Телефон за връзка
Крайният срок за записване е 13-ти Март 2019 г.

Организаторите си запазват правото при по-малко от 30 записани участници да отменят семинара.

Tаксата за участие се заплаща по банков път на:
„Експерт Консулт Груп” ЕООД
Банка: „ОББ“ АД
IBAN: BG15UBBS80021070086140
BIC: UBBSBGSF
Таксата се заплаща след потвърждение от наша страна на записването/регистрацията Ви за семинара.

Таксата включва: участие в семинара, удостоверение за преминато обучение.

Лектори:
– Ваня Палейкова: експерт по киберсигурност, защита на личните данни и сигурност на плащанията, обучител в посолството на САЩ в гр. София, директор ключови проекти АЗЛД;
– Юлия Пригонча: юрисконсулт, сертифициран експерт по защита на личните данни CIPM от Международната Асоциация на професионалистите в сферата на защита на лични данни (IAPP), председател на УС на АЗЛД;
– Анелия Иванова: юрист, сертифициран експерт по защита на личните данни EU GDPR INSTITUTE FOR COPENHAGEN COMPLIANCE AND EUROPEAN RISK POLICY INSTITUTE, управител на „Експерт Консулт Груп” ЕООД и член на Експертната общност на АЗЛД

Семинарът се организира от „Експерт Консулт Груп” ЕООД, ЕИК: 205175121 адрес: гр. Бургас, ж.к.”Лазур”, ул.”Батак” №45, вх.Б, ет.4, ап.Б тел. за контакт: 0885537336, e-mail: expertconsultdp@gmail.com, и „Асоциация за защита на личните данни“, ЕИК: 177186262, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, ул. „Д-р Любен Русев“ № 6, вх. Г, ет. 2, ап. 36, e-mail: dpa.bulgaria@mydata.bg. Предоставените от Вас данни във връзка със записване и участие в семинара (име; фамилия; тел. за връзка; e-mail; ЕГН /личен номер на чужденец и други данни, изискуеми по Закона за счетоводството за издаването на фактура; евентуално данни за работодател, длъжност и т.н.) следва да са точни и актуални, като ще се обработват само за целите на участието Ви в семинара и в тази връзка главно за Вашата идентификация, осъществяването на контакт с Вас, издаването на фактура. В случай на необходими корекции на данните, имате право да го изисквате от нас. Имате право на достъп до Вашите данни, право на изтриване на Вашите лични данни (в случай че е приложимо), право на жалба до Комисията за защита на личните данни.
Повече информация можете да видите тук:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Декларация за поверителност