Семинар „Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства продажбите в търговските обекти и изискванията към софтуерите за управлението им“

Приключило

10 февруари 2020

София

Семинар „Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства продажбите в търговските обекти и изискванията към софтуерите за управлението им“

Дата:

10 февруари 2020, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани обстойно всички последни промени в Наредба № Н-18 в т.ч. и промените обнародвани в ДВ бр. 52 от 2 юли и в ДВ бр. 75 от 24 септември 2019 г.

Специално внимание ще бъде обърнато на:

– Регистрирането и отчитането на продажби/сторно операции

– Предаването на данни за продажбите в търговските обекти към Националната агенция за приходите

– Измененията във формата и начина на предаване на данните

– Новите елементи и изисквания към фискалната касова бележка

– Промените, свързани с реда за извършване на сторно операции

– Промените, свързани с възможността за издаване на фискален бон в електронен вид

– Актуалните срокове по Наредбата

– Изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

– Основните характеристики на СУПТО и изискванията към софтуерите

– Изискванията към производители/разпространители на СУПТО

– Изискванията към търговците – потребителите на СУПТО

– Изискванията към електронните търговци и електронните магазини

– Изискванията към лицата, които извършват продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

– Публичния списък на електронните магазини.

На семинара ще бъдат представени множество примери и практически разяснения във връзка с промените в Наредба № Н-18.

Ще се проведе специално предназначен панел за разглеждане на практически казуси във връзка с приложението на Наредбата.

Всички участници в семинара имат възможност да зададат предварително въпросите по темата, които ги касаят и които биха искали да бъдат разгледани по време на семинара.

Лектори на семинара са:

– ЛЮБКА ТИМЧЕВА – Експерт в дирекция Контрол в ЦУ на Националната агенция за приходите

– КАТЯ ГУЩЕРСКА – Методолог в Националната агенция за приходите

Такси за участие в семинара:

185 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, кафе при регистрацията, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 5 февруари 2020 г.