Обучение „Промени в ЗДДС и ППЗДДС – 2020 с адв. Росен Русков“

Дата:

16 юни 2020, вторник

Час:

09:31 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Обучение на 16.06. 2020 г.:

Промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г.
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ
София, хотел Хемус

Поради създалата се екстремна ситуация в страната е възможно да се наложат промени в организацията на събитието, за които ще бъдете уведомени своевременно.

Теми:

Промени в ЗДДС – 2020г.
А. Основни промени на ЗДДС
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
– особености на определението – „последователно” и/или „паралелно” извършване на еднородна дейност – точно съдържание на чл. 96, ал. 10 ЗДДС;
– едномесечен срок на прекъсване;
– становище на НАП;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
10. 6. Връзка между ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ – Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ;
11. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС
– Електронен магазин – промяна на определение;
– компромис „Фискален заместител при неприсъствено плащане” – чл. 118, ал. 3а ЗДДС;
Б. „Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
І. Документи за доказване на ВОД на стока;
– чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
– Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
– регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;
ІІ. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
– тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;
ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
– същност на схемата;
– доказване – документи – регистри;
Връзка с:
– Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
– ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;
– ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;
– Някои специфични европейски практики;
Промените в ППЗДДС 2020

Обучението включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, печатен материал от лектора

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.
За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

ЦЕНИ:

204 лв. с ДДС /170лв. без ДДС / за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 192 лв. с ДДС
/160 лв. без ДДС/

Преференциална цена 140лв. без ддс / 168лв. с ддс/ при записване и плащане до 30.05.2020г.!

Краен срок за записване и плащане на таксата при наличие на места: 10.06.2020г.

БАНКОВИ СМЕТКИ

Магистер Диксит ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556

Доместикс ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia