Събитие „Промени в защитата на личните данни“

Приключило

28 февруари 2019

София

Събитие „Промени в защитата на личните данни“

Дата:

28 февруари 2019, четвъртък

Час:

14:00 - 17:30

Достъп:

Входен билет

Място:

Новотел, София

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

+35924689115, E-Mail

Организатори:

ECONOMIX.BG

За събитието

Лектор: д-р Невин Фети
Цена – 89 лв.
Програма:
14.00 – 15.30 Новата правна уредба в областта на защитата на личните данни – приложно поле, основни понятия, принципи и основания за обработване

(Приложно поле на Общия регламент относно защитата на данните и на Закона за защита на личните данни; понятията „лични данни“, „обработване“, „администратор“, „съвместни администратори“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“; прилагане на принципите, свързани с обработване на лични данни; определяне на приложимото основание за обработване на „обикновени“ и специални категории лични данни)

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Особени случаи на обработване на лични данни

(Обработване на лични данни в трудовия контекст; обработване на единен граждански номер и личен номер на чужденец; обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения; обработване, за което не се изисква идентифициране; обработване за целите на директния маркетинг; автоматиризано вземане на индивидуални решения и профилиране)