Семинар „Промени и актуални проблеми на ГПК“

Приключило

29 януари 2020

София

Семинар „Промени и актуални проблеми на ГПК“

Дата:

29 януари 2020, сряда

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

На семинара ще бъдат представени предстоящите промени в Гражданския процесуален кодекс, приети на първо четене от Народното събрание на 29 март 2019 г.

Основната причина за изработването на ЗИД на ГПК е становището на Европейската комисия от 24 януари 2019 г. по отношение уредбата на заповедното производство в България.

В този смисъл ще бъдат представени:

– Измененията свързани с въвеждане на служебно задължение на съда да следи за незаконосъобразността на основанието за издаване на заповед за незабавно изпълнение

– Изискването за предоставяне от страна на банките пред съда на договора, от който произтича вземането им, при искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение

– Промените във връзка със спиране на изпълнението при подадено възражение срещу издадена заповед за незабавно изпълнение

– Промените във връзка с призоваването на длъжника чрез залепване на уведомление

– Предложените изменения и допълнения на Закона за защита на потребителите

На семинара ще бъдат разгледани и актуалните проблеми на Гражданския процесуален кодекс и по специално проблемите на касационното обжалване и изпълнителния процес.

По отношение на касационното обжалване, пред участниците ще бъдат представени касационните основания и основанията за допускане на касационно обжалване, служебните задължения на съда при допускане на касационното обжалване и при разглеждане на касационните жалби, както и задължителната сила на решението по касационна жалба.

Актуалните проблеми на изпълнителния процес, ще бъдат разгледани в две части. В първата част ще бъде поставен акцент върху публичната продан на недвижим имот като придобивен способ (ТР № 1 от 10.07.2018 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 1/2015, ТР № 5 от 18.05.2017 г. на ВКС, ОСГТК по т. д. № 5/2015 и ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК). Във втората част детайлно ще бъдат разгледани изпълнителната сила на решението за предаване владението на недвижим имот (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), защитата на третите лица при насочване на изпълнението върху тяхна вещ (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), както и материалноправното качество длъжник на вземане и процесуалноправното качество длъжник по изпълнението (ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК).

Лектори на семинара са:

– КРАСИМИР МАШЕВ – съдия в Апелативен съд – София

– БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – съдия във Върховния касационен съд

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 20 декември – 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 20 декември – 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 24 януари 2020 г.