Програма „Бизнес психология“ Модул 1

Приключило

11 март 2017

София

Програма „Бизнес психология“ Модул 1

Дата:

11 март 2017, събота

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Assess - Lie Detection, София, бул. Черни връх 47

За контакти:

+359 2 419 9 990, +359 892 283 539, E-Mail

Организатори:

Assess - Lie Detection

За събитието

ПРОГРАМА „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ” е предназначена за всички, които започват свой бизнес, собственици на фирми, управители на организации, предприемачи, мениджъри, както за и тези които искат да развият компетенциите си в бизнес психологията на лидерството и осъзнатото ръководене на хора.

ПРОГРАМАТА „БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ” е пъзел с осем елемента, всеки един от които фокусира участниците върху конкретен проблем от психологията на управлението на хора и процеси. Всеки модул е самостоятелно обучение по конкретна тема, която е фундаментална за мениджърската роля.

В осем еднодневни модула, осем групови и осем индивидуални онлайн консултации, ще преминем заедно през изследване на изключително важната роля на лидери, предприемачи, мениджъри и супервайзори по пътя към развитие и успех на организацията. Обученията дават не само знания, но развиват и необходимите практически умения за компетентно управление на хора и процеси в многомерната геометрия на съвременния бизнес. Обученията са интерактивни и мотивиращи и неусетно въвличат участниците в динамичен процес на усвояване на познания и техники. В тях ще ви срещнем със съвременни професионалисти, които ще споделят знания и личен опит по конкретните теми.