Продължаващо професионално обучение по застраховане по КЗ

Дата:

17 юли - 17 авг. 2024, сряда - събота

Час:

В удобно за Вас време

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Материали:

Изтегли PrezentaciaPO

За контакти:

+359 2 850 53 64, E-Mail

За събитието

Продължаващо професионално обучение по застраховане по КЗ онлайн

Дистанционно обучение по застраховане към Приложение 3 от Кодекса на застраховане – Продължаващо обучение за служителите.

 

Този курс е за Вас, ако:

 

 • Вече сте преминали курса по задължително обучение по застраховане по чл. 304 от КЗ.
 • Искате да разширите своите професионални знания и умения.
 • Искате да продължите своето кариерно развитие като брокер.
 • Имате желание да научите нови съвременни техники, с които да привлечете повече клиенти.
 • Искате да обучите Вашите служители.

 

Какво включва обучението?

Можете да избирате между два конспекта за провеждане на обучението.

Конспект 1:

Обучението застъпва основни теми в застраховането: застрахователните услуги на пазара, ежедневен работен процес и процедури на застрахователни агенти и брокери, примери за успешна продажба и добри практики, правни ограничения за подписване на договор за застраховка, управление на конфликти на интереси и много други. Обучението съдържа и много примери, казуси, интеракции, инфографики, видеа, междинни тестове, финален изпит.

Конспект 2:

Обучението застъпва следните теми: oсновнитe принципи на микрозастраховането; цели, обхват, терминология на Директивата относно разпространението на застрахователни продукти (IDD); видове и мерки за предотвратяване на застрахователни измами; въведение и цели на Общия регламент за защита на данните; какво е киберзастраховането и защо е необходимо; кои професии за задължени да се застраховат по Задължителна застраховка: Професионална отговорност за участниците в строителството; прилагане на иновации в застраховането; икономическа теория – микроикономика и макроикономика.

В курса са заложени речници с термини, интерактивни бутони, инфографики, междинни тестове, финален тест.

 

Какви знания и умения ще придобиете?

Конспект 1:

 • Ще научите какви са правните ефекти при сключване на договори за застраховка чрез посредници, ще добиете по-добра ориентация в безопасността на застрахователния пазар – при съмнителни транзакции в застрахователната дейност, както и правила при сключване на договора за застраховка по електронен път.
 • Ще добиете знания как да поддържате връзка с клиента и да увеличите удовлетворението му и как да развивате все по-добри взаимоотношения с настоящите си клиенти, както и администриране на клиентските полици.
 • Ще разширите знанията си за управление на работния процес, управлението на продажбите. Ще добиете и някои чисто практически умения като водене на успешни преговори, справяне с възражения, умения да оставяте ефективни гласови съобщения, техники и похвати за писане на резултатни имейли и още много други.

Конспект 2.

 • Ще научите значението на термините микрозастраховане, киберзастраховане, застрахователни измами, IDD, ОРЗД и много други.
 • Ще научите каква е ролята на микрозастраховането на пазара на застрахователни услуги; какви са целите на Дрективата за разпространението на застрахователни продукти; какво представляват застрахователните измами, какви видове са те и как се провежда застрахователно разследване!
 • В темите ще добиете знания за целите на ОРЗД – осигуряването на законова сигурност на организациите, които искат да правят бизнес на територията на ЕС. В темата Киберзастраховане ще разгледаме видовете киберпрестъпления; потенциалните загуби от най-често срещаните случаи на киберпрестъпления и много други.
 • В темата Задължителна застраховка: Професионална отговорност за участниците в строителството, ще направим общ преглед на застраховката. Ще разгледаме кои професии са задължени да се застраховат. Ще илюстрираме застраховката с примери и казуси.
 • Ще научите как се прилагат иновации в застраховането и как те могат да намалят застрахователните измами. В темата Микроикономика и макроикономика, ще се спрем на основните икономически проблеми и решенията им при различните икономически системи. Ще разгледаме икономическите цикли, заетост, безработица, инфлация, БВП, пари, лихвени нива, финансова система, ролята на Централната банка.

 

Защо да изберете нашето обучение?

Нашето обучение е изцяло дистанционно, дигитализирано и достъпно онлайн, навсякъде по всяко време! Изработили сме онлайн лекциите, в интерактивен формат, онагледени с много снимки и илюстрации, речник със застрахователни термини, форум, в който обучаемите могат да изказват своето мнение или да задават въпроси. След успешното му преминаване, нашата система ще Ви издаде сертификат, който можете да разпечатате.

Издадените от нас сертификати са с QR код, който може да бъде прочетен с мобилно устройство даващ информация за автентичността на сертификата, за неговата валидност и др.

Обучението ще направи работата Ви по-ефективна и ще подпомогне кариерното Ви развитие. Най-важното – Вие може да ръководите изцяло времето за провеждане на Вашия обучителен процес! Да осъществявате обучението си изцяло в домашна обстановка или в офиса през свободното си време, пиейки чаша кафе. Не отлагайте!

 

Такса участие: 120 лв. с ДДС.

 

Можете да закупите обучението тук: https://store.nit.bg/prodlzhavashho-obuchenie-po-zastraxovane-po-kodeks-na-zastraxovaneto/ 

 

За повече информация: email: office@nitbg.com или телефон: +359 2 850 53 64