Присъствено обучение: “ЦАИС ЕОП за Изпълнители на обществени поръчки”

Приключило

17 юни 2021

София

Присъствено обучение: “ЦАИС ЕОП за Изпълнители на обществени поръчки”

Дата:

17 юни 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

От 14 юни 2020 г. използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължително при възлагането и изпълнението на всички обществени поръчки. От м. март 2021 г. влязоха в сила и новите модули в ЦАИС ЕОП.

С цел посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с ЦАИС ЕОП, EXPERT EVENTS организира обучение за работа с платформата, специално насочено към Изпълнителите на обществени поръчки.

Обучението ще бъде проведено от страна на разработчика на ЦАИС ЕОП – „Негометрикс България“ ЕООД.

Конкретно внимание от страна на разработчика на платформата ще бъде обърнато на:

– Профила на участника в системата. Права и роли
– Регистъра на обществените поръчки и абонаменти за нотификации
– Участие в обществена поръчка като стопански субект
– Подписване на ЕЕДОП и подписване на оферта в ЦАИС ЕОП с КЕП
– Подаване на оферта през системата
– Подаване на искане за разяснение
– Отваряне/декриптиране на подадена оферта
– Отваряне на ценовите предложения
– Предоставяне на допълнителна информация/предоставяне на нов ЕЕДОП
– Участие в електронен търг
– Избор на изпълнител и сключване на договор

По време на обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори относно проблеми при работата с ЦАИС ЕОП.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП.

При наличие на нормативна забрана за провеждане на присъствени обучения, семинарът ще бъде проведен онлайн, през платформата Zoom

Лектор на събитието е ЯНКО КОСТАДИНОВ – Управител на „Негометрикс България“ ЕООД

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/cais-eop-za-izpalniteli-2