Присъствено обучение: „Практически проблеми при прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари“

Приключило

26 юли 2021

София

Присъствено обучение: „Практически проблеми при прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари“

Дата:

26 юли 2021, понеделник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани текущите практически проблеми при прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, като ще бъдат представени множество казуси по приложението на ЗМИП.

Ще бъдат разгледани въпросите свързани с идентификацията на клиента, съгласно ЗМИП. Особено внимание ще бъде обърнато на изискванията и трудностите при присъствената идентификация на клиенти, рисковете при фалшиви идентификационни документи и особеностите при юридически лица и други правни субекти.

Ще бъде представена и материята относно действителните собственици на задължените по ЗМИП лица, в т.ч. определянето на действителните собственици и тактиките на скриване на собственик и противодействието им. Ще бъдат приведени множество примери от практиката в това отношение.

Ще бъдат разгледани и проблемите свързани с оценката на риска на клиента – оценявани фактори и трудности. Ще бъде представена правната уредба на въпроса и какви са източниците на информация за оценката на риска. Ще бъдат представени конкретните рискови фактори и матрицата за оценка на риска. Ще бъдат разгледани редица казуси от практиката.

Сред останалите теми на семинара са:

– Изясняване произхода на средствата на клиентите
– Изисквания на ЗМИП при дистанционна идентификация на клиенти
– Разглеждане на различни дистанционни методи
– Особености при видеоидентификация
– Оценка на риска при дистанционно идентифициране
– Добри и лоши практики при вътрешната организация на задълженото лице по противодействие на изпиране на пари и финансиране на тероризма
– Добри и лоши практики при управление на процесите
– Работа на специализираната служба по ЗМИП, проучване на клиенти и наблюдение

На обучението ще бъдат приведени множество примери за изпиране на пари от практиката.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

Лектор на събитието е АНТОН МИХАЙЛОВ – Юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, of counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/zmip-3/