Присъствен семинар: „Осъществяване на процесуални действия в електронна форма. Доказване с електронни документи“

Приключило

7 март 2023

София

Присъствен семинар: „Осъществяване на процесуални действия в електронна форма. Доказване с електронни документи“

Дата:

7 март 2023, вторник

Час:

09:30 - 17:45

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде разгледан режима за осъществяването на процесуални действия в електронна форма, както и доказателствената тежест на електронните документи в гражданския процес.

Сред конкретните теми на обучението са:

Осъществяване на процесуални действия в електронна форма:

– Извършване на процесуални действия в електронна форма съгласно Глава единадесета „а“ от ГПК /условия за заявяване, проверка и потвърждаване на електронни изявления до съда/
– Условия и ред за работа с хибридни документи /Преобразуване на документи от един на друг носител/
– Работа с електронни документи със структурирано и неструктурирано съдържание
– Електронно връчване по реда на ГПК. Електронен адрес за връчване. Удостоверяване на връчването
– Правна уредба на електронните съобщения в АПК. Електронно връчване в административните съдебни производства
– Правила за извършване на процесуални действия в електронна форма в НПК

Представяне на електронни документи като доказателство в гражданския процес:

– Електронният документ като писмено доказателствено средство /Индивидуализация на електронния документ. Метаданни. Статичен документ и документ с динамичен характер. „Съществуващ” и „несъществуващ” документ/
– Съдържание на понятието „електронен документ“ в контекста на отношението „изявление – материален носител – начин на материализиране на изявлението“
– Общите правила на доказването в гражданския процес и доказване с електронни документи. Посочване и искане за събиране на електронни документи. Допускане на електронни документи като доказателствени средства в процеса. Тeхники за посочване, представяне и събиране на електронни документи. Представяне на електронен документ на хартиен носител в съдебното производство
– Формална доказателствена сила на електронния документ. /Идентификация и автентификация на изявленията в електронна среда. Интегритет. „Автор“, „титуляр“ и „издател“ на електронен документ. Специфики в отношението „автор – електронно изявление”. Формална доказателствена сила на електронни изявления, разменени чрез електронна поща, затворени информационни системи, Facebook/
– Обезпечаване на доказателства под формата на електронни документи

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА – Професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/elektronen-protzes/