Присъствен семинар: „Актуална нормативна уредба на обществените поръчки през призмата на практиката на контролните органи”

Приключило

7 октомври 2021

София

Присъствен семинар: „Актуална нормативна уредба на обществените поръчки през призмата на практиката на контролните органи”

Дата:

7 октомври 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани обстойно следните теми:

Ключови моменти при откриване на процедура:

– Изготвяне на график за възлагане на поръчки
– Въпросът с разделяне и определяне на сходни поръчки
– Определяне на прогнозна стойност на поръчката
– Опции и подновяване на договор
– Възлагане под условие
– Публикуване на информацията в ЦАИС ЕОП

Определяне на критерии за подбор и създаване на методика за оценка на офертите:

– Определяне на икономически, професионални и технически критерии за подбор
– Избор на показатели за оценка на офертите
– Оптимално съотношение качество/цена
– Най-често допускани нарушения

Провеждане на процедури в ЦАИС ЕОП:

– Предоставяне на разяснения от страна на възложителя
– Хипотези на публикуване на обявление за промяна
– Провеждане на запазени обществени поръчки
– Задължения и работа на комисията
– Публикуване на протоколи и решения на възложителя

Специфични изисквания при провеждане на отделни видове процедури:

– Открита процедура
– Обърнат ред за възлагане
– Процедури на договаряне
– Събиране на оферти с обява
– Сключване на договор

На семинара ще бъдат разгледани и практическите проблеми при работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Лектор на събитието е ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА – юрист, експерт по обществени поръчки

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/obshtestveni-porachki/