Дата:

28 септември 2023, четвъртък

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Будапеща, София

За контакти:

Манол Цветанов, 0882081166, 0888013888, E-Mail

За събитието

Правилното приоритизиране на дейностите е ключов фактор за постигане на висока ефективност на отдела (фирмата).  Нито в университетите, нито в компаниите ни учат как да приоритизираме :(.  Не остават много места, откъдето бихме могли да заимстваме знание и знаене (опит)… Относително лесно можем да намерим информация за оперативното приоритизиране, значително по-трудно – за стратегическото.  Ще представим в нужната дълбочина и двете…

Делегирането е ахилесова пета на бизнес ръководителите по целия свят – най-често цитираната мениджърска слабост (приоритизирането е на трето място – представително изследване за САЩ).  Проблемът с делегирането е най-видим при собствениците на малък бизнес (до 50 души персонал и 10 млн евро годишен оборот).  Поколение след поколение повтаряме едни и същи грешки… Въпросникът за тестване на текущите ни умения за делегиране разглежда 10 типични мениджърски ситуации и предлага обосновки на правилността на верния отговор.  Упражненията и казусите, заимствани от българската бизнес среда, позволяват практикуването на преподаваните техники в ситуации, близки до реалните.

Приоритизиране и делегиране са мениджърски умения, които заслужават Вашето внимание и чието овладяване до съвършенство ще Ви се отплати многократно.