Дата:

21 май 2019, вторник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

гр. София, хотел РАМАДА ****, зала Европа, бул. "Мария Луиза" 131, зала Европа, София, гр. София, хотел РАМАДА ****, зала Европа, бул. "Мария Луиза" 131

Връзки:

www.tbm-bg.com

За контакти:

Kazakova, 0889416048, E-Mail

Организатори:

TBM Consulting

За събитието

НАЙ- ВАЖНИТЕ МОМЕНТИ И ОСНОВНИТЕ ТРУДНОСТИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП И ППЗОП СЛЕД ПРОМЕНИТЕ ОТ 1 МАРТ 2019 г. ПОДГОТОВКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА.

21 май 2019 г. (8 уч. часа)

 

 

гр. София, хотел РАМАДА ****, зала Европа, бул. „Мария Луиза“ 131

Лектор: Мариана Кацарова- юрист, експерт по обществени поръчки; 2000- 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005- 2016 г. Сметна палата

ПРОГРАМА

 

 

21.май.2019 г. (вторник)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

 

9.30 – 11.00 ч. Изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка при условията на чл. 21, ал.2 от ЗОП:

намиране на пазарна стойност;
разграничение между пазарни проучвания и консултации;
обработка на събраната информация за целите на определяне на прогнозната стойност;
съотношение между изискванията на чл. 21, ал.2 и ал. 8 от ЗОП.
Влияние на промените в ЗОП и ППЗОП при деклариране и доказване на лично състояние на кандидатите/участниците:

промени в основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП;
нов кръг на задължени лица – пълномощниците като задължени лица;
деклариране на обстоятелства от чуждо име;
доказване на обстоятелствата преди сключване на договор.
11.00 – 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Определяне, деклариране и доказване на съответствие с критериите за подбор след промените в ЗОП и ППЗОП:

видове критерии за подбор и възможност за позоваване на капацитета на трети лица при доказване на съответствие;
промени в доказателствата за съответствие с част от критериите за подбор и последици в практиката;
доказване на съответствие с критериите за подбор в хода на процедурата и при сключване на договор.
Срок на валидност на офертите:

определяне от възложителя;
удължаване на срока за валидност и потвърждаване на валидност за нов срок;
последици.
13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Изготвяне на задължителни образци към документацията за обществена поръчка – подход и съдържание:

ЕЕДОП;
техническо предложение;
ценово предложение.
Съобразяване на новите моменти в ППЗОП при назначаване и работа на комисията:

състав на комисията – особености;
изисквания при документиране работата на комисията в различните видове процедури.
15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Сключване на договор за обществена поръчка:

срокове;
събиране на документи;
съдържание на договора.
Практически въпроси при прилагане на новите изисквания за възлагане чрез събиране на оферти с обява:

съставяне на декларации за лично състояние и критерии за подбор;
действия при работата на комисията;
приключване на възлагането.
Основни правни и практически въпроси при възлагане на обществени поръчки чрез централизирана електронна платформа.

Лектор: Мариана Кацарова

 

 

 

 

Такса за участие: 180 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване,  учебни материали, 1 обяд в ресторанта на хотела, 2 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Рублин, бул. „Княг. Мария Луиза“ 131, до Централна гара, виж карта

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За повече информация: 0889 416 048 или office@tbm-bg.com