Уебинар „Прилагане на общия регламент за личните данни в социалните услуги“

Приключило

14 септември 2022

Online

Уебинар „Прилагане на общия регламент за личните данни в социалните услуги“

Дата:

14 септември 2022, сряда

Час:

09:30 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Е.Тодорова, 0878027740, E-Mail

За събитието

Нормативната уредба на защитата на личните данни съдържа редица изисквания, като основната отговорност за изпълнение на тези изисквания се възлага на администраторите на лични данни, каквито са и доставчиците на социални услуги. Тези от тях, които са на бюджетна издръжка (делегирана дейност), са задължени да определят длъжностно лице по защита на личните данни.

Успешното изпълнение на функциите на длъжностно лице по защита на данните зависи от доброто познаване на уредбата, посветена на защитата на личните данни, но и от отчитането на особеностите на дейностите по обработка, наложени от националната уредба. Целта на настоящето обучение е да подпомогне длъжностните лица в процеса на постигане на съответствие с регламента и покриване на Стандартите за качество на социалните услуги.

Обучението поставя акцент върху особеностите на защитата на личните данни при извършване на основните дейности (предоставяне на социалната услуга, администриране на трудови отношения, видеонаблюдение) и съдържа практически насоки за прилагане на изискванията за защита на личните данни от социалните услуги.

За кого е предназначено обучението:

 ръководители на доставчици на социални услуги,
 общински служители ангажирани с управлението на социални услуги
 служители в социални услуги, имащи отношение към осъществяване на дейности за повишаване на качеството на предоставяните социални услуги
 по-широк кръг специалисти от помагащите професии и всички заинтересовани страни.