Обучение „Презентационни умения. Трикове и техники от класическата презентация, комуникационни умения“

3 ноември 2022

Online

Обучение „Презентационни умения. Трикове и техники от класическата презентация, комуникационни умения“

Дата:

3 ноември 2022, четвъртък

Час:

09:30 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 089 476 5354, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

Обучение за всички, които искат да овладеят изкуството на пре­зен­ти­ра­нето, съз­да­ва­не на добро впечатление, умения при водене на разговор и представяне пред аудитория, бизнес общуване и медийно поведение. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен об­щест­вен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, пре­зен­та­ционни и ораторски умения.

ВОДЕЩ:

Мария Касимова-Моасе е сертифициран експерт, консултант и коучинг треньор по ети­кет и протокол, имидж и медийно поведение. Получила е образованието си в тези области в различни школи и училища в Париж, Лондон и Брюксел, сред които Minding Man­ners и International School of Protocol and Diplomacy. (За повече информация вижте в панела „Лектори“)

ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Съвременният човек и неговите роли – презентирането като начин на продаване на себе си.

 • Кой съм аз и с какво съм уникален?
 • Визията и речта като част от образа, който създаваме.
 • Реално и опосредствано (онлайн, медийно и пр.) присъствие и добрите и лоши страни на всяко от тях.
 • Различна среда – различен код – различна публика – различна презентация, но… един и същи човек
 • Гъвкавост в презентирането – как да се представим най-добре според целта, условията, аудиторията
 • Силата на непосредствеността

II. Външен вид и поведение

 • Как да преценим силните и слабите си страни при публично представяне?
 • Манипулиране на първото впечатление.
 • Лични притеснения и комплекси и как да се справим с тях.
 • Подходящо облекло за различни случаи – презентация, интервю, работна среща, служебно запознанство.
 • Менажиране на визуални „гафове“.
 • Какво да имам предвид, когато се изявявам онлайн?
 • Среда, облекло, движения, контакт с другите, създаване на котви за привличане на вниманието.

III. Език мой – приятел мой

 • Подбор на езиковите средства за устно или писмено изказване.
 • Методи за обогатяване на речта.
 • Анализ, подготовка и конструкция на речта – кое е важно и как то изпъква и функционира с останалата информация.
 • Основни характеристики на добрата реч и трикове за успешното й произнасяне.
 • Език и чувство за хумор – онлайн и на живо.
 • Езикови грешки и правила.
 • Цитати, вицове, лични истории, емоционален патос
 • Владеене на езика – тон, артикулация, тембър, интонация, паузи, ударения, сила на гласа, преправяне, диалектни форми.
 • Задържане на вниманието на аудиторията.
 • Особености на онлайн средата – грешки и правилни ходове

IV. Триковете в класическата презентация и нови тенденции в презентирането

 • Малко за добрия, стар Power Point и кое не трябва да забравяме в структурата на една презентация.
 • Ситуация на театралност – „разиграването“ на информация и използването на колкото е възможно повече канали за предаването й.
 • Неезикови елементи в произнасянето на реч или презентиране – жестове, мимики, движение по сцената, говорене зад трибуна или катедра, в седнало или изправено състояние.
 • Помощни материали – мемокарти, талисмани, удобни предмети, предмети организатори, асистенти
 • Репетиране, репетиране, репетиране.
 • Моментите на неочакваност и изненада или как да ви запомнят.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

03 ноември 2022 г. – ОНЛАЙН

Обучението се провежда с професионална онлайн плат­фор­ма и не е необ­хо­димо да се ин­ста­ли­рат допълнителни програми. Нужни са Ви само колонки или слушалки.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

130.00 лв. без ДДС на участник при регистрация до 23 октомври 2022 г. / 145 .00 лв. без ДДС след 23.10.2022 г.

Специални отстъпки:
10% при регистрация на 2 или повече участници от една организация.

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след по­пъл­ва­не на формата. На посочената цена се начислява ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

✔ Такса обучение
✔ Фактура за заплатена такса
✔ Консултации с лектора по време на обучението
✔ Електронен PDF сертификат за участие в семинар

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!