Пресконференция „Прогенерична политика за по-ниски домакински и публични разходи“

Приключило

5 декември 2017

София

Пресконференция „Прогенерична политика за по-ниски домакински и публични разходи“

Дата:

5 декември 2017, вторник

Час:

11:00 - 12:00

Достъп:

Само за медии

Място:

Пресклуб на БТА, София, бул. Цариградско шосе 49

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКИП

За събитието

На 5.12 (вторник) от 11:00 ч., ЕКСПЕРТЕН КЛУБ ЗА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА (ЕКИП) организира пресконференция в БТА на тема „Прогенерична политика за по-ниски домакински и публични разходи за лекарства“.

Във връзка със задълбочаващата се финансова неустойчивост на здравната сфера в България, експертите от ЕКИП са намерили решение на проблема, касаещ непрекъснатото увеличение на разходите за медикаменти на НЗОК.

За анализа са използвани данни от лекарствената групата на сартаните (лекарствени продукти за лечение на артериална хипертония) за периода 2005-2016 г. Групата е избрана, поради факта, че сърдечно-съдовите заболявания са една от причините България да е водеща в класациите по заболеваемост и смъртност от същите в Европа. В анализа е предоставена информация и за възможни механизми за провеждане на прогенерична политика в България.

Заключенията от анализа предоставят ценна емпирична информация, която касае всички заинтересовани страни в сферата на здравеопазването – пациенти, институции, медицински лица и др.

В пресконференцията ще вземат участие:

Аркади Шарков – здравен икономист
Стоян Панчев – икономист и асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За контакти:

ЕКИП
Arkadi Sharkov – arkshark@gmail.com, тел. +359 887 699 712
Stoyan Panchev – stpanchev@gmail.com, тел. +359 898 466 808

Публикувано на 01 декември