Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели: ред по ред в данъчната декларация. Специфични случаи и данъчна практика

Приключило

21 май 2024

София

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:  ред по ред в данъчната декларация. Специфични случаи и данъчна практика

Дата:

21 май 2024, вторник

Час:

09:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София и zoom.us, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер диксит ЕООД

За събитието

Обучение на 21.05.2024г.
онлайн и присъствен вариант

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
Ред по ред в данъчната декларация
Специфични случаи и данъчна практика

Лектор: Димитър Войнов

Начало: 09,00ч – 15,00ч.
Присъствено в хотел Хемус, София
Онлайн през zoom.us

Теми:
1..Данъчен финансов резултат – същност и формиране
2. Преобразувания на счетоводния финансов резултат в данъчната декларация – минаване ред по ред в данъчната декларация.

3. Данъчни постоянни разлики
– същност
– възникване
– непризнати разходи и приходи
4. Примери за данъчни постоянни разлики
– разходи, несвързани с дейността
– скрито разпределение на печалба
– разходи без документ
– глоби, конфискации и лихви за нарушаване на нормативни актове
– разходи за дарения
– разходи за липси и брак
– разходи за ДДС, свързани с непризнати разходи
– разходи за ДДС за сметка на доставчик
– разходи за ДДС при злоупотреби
– разходи за данък при източника
– приходи от дивиденти
– приходи, свързани с непризнати разходи
– приходи от лихви върху недължимо внесени публични задължения
– други
5. Данъчни временни разлики
– същност
– възникване
– обратно проявление
– временно непризнати разходи и приходи
6. Примери за данъчни временни разлики
– приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки)
– обезценки на вземания
– провизии за задължения
– неизползвани (компенсируеми) отпуски
– неплатени доходи на физически лица към 31 декември
– слаба капитализация
7. Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели
– разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
– разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
8. Преобразуване със суми, които не са данъчни постоянни или временни разлики
– сделки на фондова борса
– резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв)
– облагане на задължения
– данъчен кредит при регистрация по ЗДДС
9. Пренасяне на данъчна загуба
– принципно положение
– ред за приспадане
– загуби от чужбина, при прилагане на метода “Освобождаване с прогресия”
– загуби от чужбина, при прилагане на метода на данъчен кредит
10. Данъчен амортизационен план
– преобразуване със счетоводни и данъчни амортизации
– преобразуване със счетоводна и данъчна стойност на активите
– водене на данъчен амортизационен план
– специфики при амортизируемите активи за данъчни цели
11. Отговори на въпроси ( въпроси може да задавате и предварително на имейл )

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

След името си напишете желан вариант за участие – присъствено или онлайн!!!

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова
––––––––––––
ЦЕНА присъствен и онлайн вариант 190лв. без ддс/ 228лв. с ддс
за участник при ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ до 10.05.2024г.

Цени присъствен и онлайн вариант след 10.05.2024г. при наличие на места:
220лв. без ддс / 264лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 210лв. без ддс/ 252лв. с ддс/ за участник

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 130лв. без ддс / 156лв. с ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат. Цената важи само когато и първият участник е записан за онлайн участие. )

Обучението включва:
лекции 9,00 – 15.00ч., презентация в електронен вид изпратена на Вашия имейл
Местата за присъствено участие са лимитирани до 20 и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок. В залата ще има осигурени вода, листа за писане,химикалки, кафе/чай за присъстващите.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us един ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизане в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до него. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане 17.05.2024г.