Премиерата на книгата „Плосък данък в България“

Приключило

14 март 2017

София

Премиерата на книгата „Плосък данък в България“

Дата:

14 март 2017, вторник

Час:

18:00 - 20:00

Достъп:

Свободен

Място:

Литературен Клуб Перото, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Книгата представлява сборник от аналитични материали на осем изтъкнати български икономисти. Общото между тях е това, че професионалният им път в някакъв момент се е преплел с въвеждането и работата на пропорционалния данък върху доходите и печалбите в България.

Авторите са икономисти от Института за пазарна икономика (Красен Станчев, Десислава Николова, Калоян Стайков, Петър Ганев), както и познати изследователи от други организации – Георги Ангелов (Институт Отворено общество), Георги Ганев (Софийски университет и Център за либерални стратегии), Георги Саракостов (бивш данъчен експерт в МФ, Делойт и др.), Георги Стоев (Индъстри Уоч).

Както и в предишни предизборни кампании,

темата за т. нар. плосък данък отново е повече от актуална. За разлика от политическото говорене, книгата цели да даде обективен и аргументиран поглед върху историята на този данък в България и неговите ефекти върху икономиката и държавния бюджет до момента. Специално внимание е отделено и на чувствителната тема за плоския данък и справедливостта.