Дата:

3 октомври 2023, вторник

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Будапеща, София

За контакти:

Манол Цветанов, 0882081166, 0888013888, E-Mail

За събитието

Преговорите с доставчици имат за основни цели разкриване на високата стойност от бъдещите взаимоотношения между преговарящите и установяване на дълготрайно взаимоиздгодно сътрудничество.

Най-често допусканата грешка при преговори е фокусиране върху първоначалните позиции, наместо върху взаимния интерес.  Други 12 грешки ще бъдат подробно анализирани по време на тренинга.

Семинарът „Преговори с доставчици“ предоставя възможност на участниците да тренират в защитена среда да заимстват от опита на другите участници и тренера, да получат обратна връзка за своите похвати и стратегии. По време на курса ще бъдат разгледани: психология на комуникацията между преговарящите, техники за въздействие, инструменти за печелене на уважение, прийоми за настройване на посланието към различни типове преговарящи за постигане на максимален ефект. Техниките ще бъдат тренирани по време на два казуса, в които участниците ще практикуват, наблюдават и анализират своето поведение.

Чрез практикуване прилагането на стройна логическа система за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате значимо въздействие върху другата страна. В ролевите игри – реални примери от практиката на тренера – (1) ще развиете самочувствие за правилните стратегии и действия по време на продажба, (2) ще получите допълнително познание за Вашите силни страни в преговорите, (3) за това как Ви възприема другата страна, (4) за естественото въздействие, което оказвате върху клиентите.

Курсът „Преговори с доставчици“ ще Ви помогне да  постигате повече в преговорите, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.