Семинар „Представяне на ЦАИС ЕОП за изпълнители“

Дата:

20 януари 2020, понеделник

Час:

08:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

От началото на 2020 г. започва поетапното задължително използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процедурите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

С цел посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с ЦАИС ЕОП, Expert Events организира представяне на Централизираната автоматизирана информационна система от страна на разработчика на платформата – „Негометрикс България“ ЕООД, специално насочено към Изпълнителите на обществени поръчки.

Представянето ще се проведе на 20 януари 2020 г. в столичния Парк хотел Витоша.

Националната платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. подготовката, провеждането и приключването на процедурите, подаването на оферти, искането на разяснения, сключването на договори и др.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума – „Негометрикс България“ ЕООД, за електронно възлагане на обществени поръчки и управление на договори. Системата Negometrix се използва повече от 15 години на европейския пазар от възложители от Холандия, Германия, Белгия, България, Македония и САЩ. Добрите практики и богатият опит в електронното възлагане на обществени поръчки в ЕС от страна на Negometrix са пренесени и доразвити при разработването на българската национална платформа ЦАИС ЕОП.

Конкретно внимание от страна на разработчика на платформата ще бъде обърнато на:

– Модулите и функционалностите в системата
– Видовете потребители и регистрация
– Регистърът на обществените поръчки
– Участието в обществената поръчка като стопански субект
– Създаване и подготовка на оферта
– Криптиране на данните
– Подаване на искане за разяснение
– Подаване на оферта
– Отваряне и оценка на подадените оферти
– Отваряне на ценовите предложения
– Комуникация с оценителната комисия и предоставяне на допълнителна информация

На семинара е предвиден конкретен панел специално за въпроси и отговори по отношение на проблеми при работата с ЦАИС ЕОП.

Лектори на семинара са:

ЯНКО КОСТАДИНОВ – управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.

ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

Такси за участие в семинара:

165 лв. за един участник и 135 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Представянето е полудневно.

Моля, имайте предвид, че местата за участие са ограничени! Заявките за участие в представянето ще бъдат изпълнявани по реда на тяхното подаване!

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП.

Срокът за регистрация за участие в представянето е до 16 януари 2020 г.