Семинар „Представяне на ЦАИС ЕОП за изпълнители на обществени поръчки“

Приключило

21 февруари 2020

София

Семинар „Представяне на ЦАИС ЕОП за изпълнители на обществени поръчки“

Дата:

21 февруари 2020, петък

Час:

08:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

От 1 януари 2020 г. започна поетапното задължително използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процедурите по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

С цел посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с ЦАИС ЕОП, Expert Events организира представяне на Централизираната автоматизирана информационна система от страна на разработчика на платформата – „Негометрикс България“ ЕООД, специално насочено към Изпълнителите на обществени поръчки.

Представянето ще се проведе на 21 февруари 2020 г. в столичния Парк хотел Витоша.

Националната платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. подготовката, провеждането и приключването на процедурите, подаването на оферти, искането на разяснения, сключването на договори и др.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума – „Негометрикс България“ ЕООД, за електронно възлагане на обществени поръчки и управление на договори. Системата Negometrix се използва повече от 15 години на европейския пазар от възложители от Холандия, Германия, Белгия, България, Македония и САЩ. Добрите практики и богатият опит в електронното възлагане на обществени поръчки в ЕС от страна на Negometrix са пренесени и доразвити при разработването на българската национална платформа ЦАИС ЕОП.

Конкретно внимание от страна на разработчика на платформата ще бъде обърнато на:

– Модулите и функционалностите в системата
– Видовете потребители и регистрация
– Регистърът на обществените поръчки
– Участието в обществената поръчка като стопански субект
– Създаване и подготовка на оферта
– Криптиране на данните
– Подаване на искане за разяснение
– Подаване на оферта
– Отваряне и оценка на подадените оферти
– Отваряне на ценовите предложения
– Комуникация с оценителната комисия и предоставяне на допълнителна информация

На семинара е предвиден конкретен панел специално за въпроси и отговори по отношение на проблеми при работата с ЦАИС ЕОП.

Лектори на семинара са:

ЯНКО КОСТАДИНОВ – управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.

ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

Такси за участие в семинара:

165 лв. за един участник и 135 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Представянето е полудневно.

Моля, имайте предвид, че местата за участие са ограничени! Заявките за участие в представянето ще бъдат изпълнявани по реда на тяхното подаване!

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП.

Срокът за регистрация за участие в представянето е до 18 февруари 2020 г.