Семинар „Практическо приложение на регламент EU 2016/679 (GDPR)“

Приключило

31 януари 2020

София

Семинар „Практическо приложение на регламент EU 2016/679 (GDPR)“

Дата:

31 януари 2020, петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

На семинара ще бъдат обсъдени текущите практически проблеми при приложението на Регламент EU 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Ще бъдат обсъдени множество казуси във връзка с ефективната защита на личните данни и ще бъдат дадени поредица от практически насоки, решения и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

Сред конкретните теми на семинара са:

Основни изисквания на режима на защита на личните данни:

– Практическите измерения на принципите на защита на личните данни

– Отчетност – как да бъде отчетна организацията ни в съответствие с GDPR?

– Насоки за определяне ролите на страните при обработване на лични данни – администратори, съвместни администратори и обработващи личните данни

– Трансфери на личи данни извън ЕС

Защита на личните данни в дигиталния свят:

– Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране (Privacy by Default and by Design)

– Нарушение на сигурността на данните – същност и последици. Уведомяване на КЗЛД

– Обработване на лични данни при предоставянето на онлайн услуги

Съгласие и прозрачност:

– Същност на съгласието. Изисквания за валидност и отчетност. В кои случаи не е нужно съгласие?

– Съгласието в трудовото право – възможни приложения

– Прозрачност – практически аспекти на правото на информираност. Изключения от задължението за информиране

Специфични случаи на обработване на лични данни:

– Цесията и защитата на личните данни

– Защита на личните данни при видеонаблюдение

– Профилиране и таргетирана реклама. Автоматизирано вземане на решения

Семинарът е насочен към: всички представители на бизнеса, консултанти и представители на публични организации ангажирани в процеса на обработката на лични данни.

Лектори на семинара са:

– Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

– Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”
Такси за участие:

При регистрация до 31 декември 2019 г. – 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 31 декември 2019 г. – 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за защита на личните данни.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 27 януари 2020 г.