Семинар „Практическо приложение на PSD2. Последни промени в ЗПУПС“

Приключило

19 март 2020

София

Семинар „Практическо приложение на PSD2. Последни промени в ЗПУПС“

Дата:

19 март 2020, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

Връзки:

PSD2 и ЗПУПС

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

На семинара ще бъде разгледан правният режим на платежните услуги, съгласно PSD2 (Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар) и Закона за платежните услуги и платежните системи.

На семинара ще бъдат обстойно разгледани и последните промени в ЗПУПС, приети на второ четене от Народното събрание на 5 февруари.

Подробно разяснени ще бъдат както основни понятия като „платежна услуга”, „платежна институция”, „платежна операция”, „платежна система” и „доставчик на платежни услуги”, така и приложното поле и изключенията, като представени ще бъдат услугите и дейностите, които подлежат на регулация като платежни услуги и тези, които не подлежат.

Разгледани ще бъдат и условията за осъществяване на дейността. В тази връзка акцент ще бъде поставен върху лицензионния и регистрационния режим, изискванията към дейността, свободата за установяване и свободата за предоставяне на услуги и регулаторните задължения.

Особено внимание по време на обучението ще бъде обърнато на платежните услуги. Подробно разяснение ще бъде направено по отношение на платежното нареждане, платежния инструмент, услугата по иницииране на плащане, услугата по предоставяне на информация за сметка, наличен паричен превод, директен дебит и кредитен превод. Представени ще бъдат и специалните изисквания във връзка със защитата на правата на потребителите на платежни услуги.

Изискванията, свързани със сигурността на услугите и личните данни на потребителите, също ще бъдат подробно разгледани. Акцент ще бъде поставен върху установяването на идентичността и идентификацията, задълбоченото установяване на идентичността на клиента, персонализираните средства за сигурност, защитата на личните данни при предоставяне на платежните услуги и киберсигурността.

Лектор на семинара ще бъде:

Адв. ХРИСТО НИХРИЗОВ – старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“ и съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Кo“

Семинарът е насочен както към доставчиците, така и към потребителите на платежни услуги, както и към юристи практикуващи по материята.

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 21 февруари – 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 21 февруари – 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници.
(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 16 март 2020 г.