Семинар „ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА GDPR. Промените в българското законодателство“

Приключило

2 ноември 2018

София

Семинар „ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА GDPR. Промените в българското законодателство“

Дата:

2 ноември 2018, петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ ” имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в семинар на тема:

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА GDPR

Промените в българското законодателство

02.11.2018 г.
Начало: 09:30 ч.

Лектори:

адвокат Десислава Кръстева – Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP),

съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

и старши правен експерт към  Фондация „Право и Интернет“

д-р Мартин Захариев – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“

и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.

Място на провеждане: Хотел Хемус

9:00 ч. – 09:30 ч. – Регистрация на участниците

09:30 ч. – 11:00 ч. Тема 1

Текущо състояние на нормативната уредба – промени в националното законодателство във връзка с GDPR. Основни стъпки по привеждане в съответствие с и по спазване на GDPR.

–        Текуща правна рамка на защитата на личните данни – специални национални правила.

–        Нужни ли са т. нар. инвентаризация (data mapping) и GAP анализ (анализ на пропуските и съответствието) за спазване на изискванията на GDPR.

–        Обхват и как да направим инвентаризация и GAP анализ – на цялата съществуваща дейност, както и за бъдещи дейности.

Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR (1)

–        Информираност на физическите лица (Политики за защита на данните/ декларации за информираност);

–        Валидни основания за обработва на лични данни – нужно ли ни е съгласие?

Лектор: адв. Десислава Кръстева

 

11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 ч. – 13:30 ч. Тема 2

Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR (2)

–        Отчетност – регистри, оценки на въздействието и др.;

–        Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни;

–        Надлежни инструменти за трансфер на данни към трети страни;

–        Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?

–        Сертификация – нужно ли е специално сертифициране и ако да, какво трябва да е то?

Лектор: адв. Десислава Кръстева

 

13:30 ч. – 14:30 ч. – Обедна почивка

14:30 ч. – 15:30 ч. Тема 4

Специфични дейности по обработване на лични данни

–        Профилиране, автоматизирани решения и таргетирана реклама. Същност и практически ползи за организациите. Допустимост и правни гаранции за субектите на данни.

–        Защита на личните данни при видеонаблюдение. Правна уредба на видеонаблюдението според конституцията и законите на България. Информиране на субектите на данни.

Лектор: адв. д-р Мартин Захариев

15:30 ч. – 16:00 ч. – Кафе пауза

16:00 ч. – 17:30 ч. Тема 4

Вътрешноорганизационни аспекти на защитата на личните данни в предприятието

–        Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с организацията, с надзорния орган и субектите на данни. Задачи на ДЛЗД.

–        Защита на личните данни на работниците и служителите. Правни основания за обработване на лични данни при подбор, при сключване и изпълнение на трудовия договор. Обработване на лични данни на бивши служители.

–        Водене на регистри по чл. 30 от GDPR – кои организации трябва да водят регистри и какви са най-често водените регистри?

–  Практически казус, свързан с прилагане на изискванията по чл. 30 от  Регламент 2016/679

Лектор: адв. д-р Мартин Захариев

Представяне на лекторите:

Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет” и ръководител на Отдела по защита на личните данни в Дружеството. Тя е Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Професионалистите, придобили единствения по рода си сертификат CIPM, притежават експертни умения за разработване и управление на програми за защита на личните данни, приложими на ниво организации.

Новопридобитият сертификат е втори за адв. Кръстева от престижната асоциация, тъй като тя е и Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)).

Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски” и специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др.

Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка за информационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.

Д-р Мартин Захариев е адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.

Д-р Мартин Захариев е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни.

Завършил е право в Софийския Университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет и специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Той също  консултира в областта на трудовото право и регулация във фармацевтичния сектор.

Член е на Софийска Адвокатска Колегия, Сдружението за международни състезания по право и българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI).

Участник в множество национални и международни състезания по право като Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot и The Young Arbitratior Match.

Понастоящем адв. Мартин Захариев има образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София. Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

е–mail:  magisterd@abv.bg     тел. 08888 07 911        Денислава Рускова       www.magisterdixit.net

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg  с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на:

https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

В цената на обучението са включени: 8 уч. часа лекции, две кафе паузи, материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение за защита личните данни.

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 25.10.2018 г.!

ЦЕНИ

За един участник – (195 лв. без ДДС) – 234 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (185лв. без ДДС) – 222 лв. с вкл. ДДС за участник

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк   BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк    BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56