Семинар „Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство. Специфични правила в сферата на трудовите правоотношения и отношенията с кандидати за работа, видеонаблюдение, лица под 18 г. и др.“

Приключило

27 септември 2018

София

Семинар „Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство. Специфични правила в сферата на трудовите правоотношения и отношенията с кандидати за работа, видеонаблюдение, лица под 18 г. и др.“

Дата:

27 септември 2018, четвъртък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит, Доместикс ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ ”  Ви канят да вземете участие в семинар на 27.09.2018 г. на тема:

 

Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство

Специфични правила в сферата на трудовите правоотношения и отношенията с кандидати за работа, видеонаблюдение, лица под 18г. и др.

Начало: 09:30 ч.  – 17:30 ч.

Лектор:

адвокат Десислава Кръстева – Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP),

съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

и старши правен експерт към  Фондация „Право и Интернет“

Място на провеждане:
Хотел Хемус, София

Теми:

9:00 ч. – 09:30 ч. – Регистрация на участниците

09:30 ч. – 11:00 ч. Тема 1

Основни стъпки по привеждане в съответствие с и по спазване на GDPR.

–        Нужни ли са т. нар. инвентаризация (data mapping) и GAP анализ (анализ на пропуските и съответствието) за спазване на изискванията на GDPR.

–        Обхват и как да направим инвентаризация и GAP анализ – на цялата съществуваща дейност, както и за бъдещи дейности.

11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 ч. – 13:00 ч. Тема 2

Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR (1)

–        Информираност на физическите лица (Политики за защита на данните/ декларации за информираност);

–        Валидни основания за обработва на лични данни – нужно ли ни е съгласие?

–        Отчетност и водене на регистри по чл. 30 от GDPR;

–        Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с организацията, с надзорния орган и субектите на данни. Задачи на ДЛЗД.

 

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 ч. – 16:00 ч. Тема 3

Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR (2)

–        Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни;

–        Надлежни инструменти за трансфер на данни към трети страни;

–        Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?

–        Сертификация – нужно ли е специално сертифициране и ако да, какво трябва да е то?

–        Оценка на въздействието и предварителни консултации с КЗЛД.

–        Privacy by Design

16:00 ч. – 16:30 ч. – Кафе пауза

16:30 ч. – 17:30 ч. Тема 4

Текущо състояние на нормативната уредба – промени в националното законодателство във връзка с GDPR.

–        Текуща правна рамка на защитата на личните данни – специални национални правила.

–        Специфични правила в сферата на трудовите правоотношения и отношенията с кандидати за работа

–        Специфични правила при видеонаблюдение

–        Специфични правила при предлагане на услуги на информационното общество към лица под 18 г.

 

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

е–mail:  magisterd@abv.bg     тел. 08888 07 911        Денислава Рускова       www.magisterdixit.net

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg  с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на:

https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

В цената на обучението са включени: 8 уч.часа лекции, две кафе паузи, материали
Участниците ще получат сертификат за участие в специализирано обучение за защита личните данни. Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 20.09.2018г.!

ЦЕНИ

За един участник – ( 195 лв. без ДДС) 234 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (185 лв. без ДДС) 222 лв. с вкл. ДДС за участник

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк   BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк    BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56