Практическо обучение за креативно мислене

Приключило

23 март 2018

София

Практическо обучение за креативно мислене

Дата:

23 март 2018, петък

Час:

10:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна Зала, София

За контакти:

Пепа Василева, 0887929703, E-Mail

Организатори:

BEIED

За събитието

„Workshop for Ideas –  Train your mind! “

М О Ж Е  Л И  Д А  С Е  Н А У Ч И М  Д А  М И С Л И М  Т В О Р Ч Е С К И ?

Д А !

Креативността – като практика, тренирана редовно чрез определени методи , която води до усвояване на умението за творчество и иновации.

Светът се променя и днес все повече, във всяка едно сфера се нуждаем от хора които мислят самостоятелно, креативно, критично и иновативно.

Да мислим креативно, означава да умеем да творим. Да създаваме нови, полезни,приложими идеи. Да измисляме нови подходи в бизнеса, изкуството, науката.

Излизайки извън шаблоните ние поглеждаме на проблемите от нова перспектива.

Елементи на обучението :

·       Упражнение за доверие, креативност и работа в екип . Игра, анализ и извличане на поуки.

·       Упражнения за креативност и раждане на идеи по метода на Медичи ефект.

·       Игри от Импровизационния театър за стимулиране на творческото мислене.

·       Представяне на теорията за креативността – какво е идея, как се ражда и защо всеки може да сътворява повече идеи.

·       Генериране на идеи по методите на Де Боно – упражнения и анализ.

·       Метод на 6-те мисловни шапки на Де Боно – представяне и упражнения за използването му

·       Работа в екип: Решаване на казус , използвайки всичко научено и представяне на казуса, решение, представяне на решението и анализ.

·       Игри от импровизационния театър за генериране на идеи.

Обучител: Проф. Десислава Бошнакова

Такси:

·       Редовна такса: 150 лв.

·       Такса ранно записване: до 11и март– 130 лв.

·       Алумни такса: 120 лв. 20 % отстъпка за ВЕIED Алумни

Регистрация:

·       Попълнете регистрационна форма : https://goo.gl/forms/DgxbtFWqzd2sZHuJ2

·       Ще получите потвърждение

·       Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени до 10

·       Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител

·       Таксата се превежда в лева по курса на БНБ в посочената в проформа фактура сметка

 

За повече информация и въпроси: 0887929703, office@beied.com