Практически семинар „Липса на реална доставка, солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС; Отговорност на управители/собственици по чл. 19 ДОПК”

Приключило

29 ноември 2017

София

Практически семинар „Липса на реална доставка, солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС; Отговорност на управители/собственици по чл. 19 ДОПК”

Дата:

29 ноември 2017, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

БТПП, ет. 1, зала Б, София, ул. Искър 9

За контакти:

029816626, E-Mail

За събитието

Българската търговско-промишлена палата – Център за фирмено обслужване организира ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР: „ЛИПСА НА РЕАЛНА ДОСТАВКА, СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 177 ЗДДС; ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛИ/СОБСТВЕНИЦИ ПО ЧЛ. 19 ДОПК”, който ще се състои на 29 ноември 2017 г., от 9:00 до 17:00 ч., в сградата на БТПП, ул. „Искър” 9, зала Б.

Лектор на курса е адв. Анелия Татарова, която е с дългогодишен опит в областта на данъчното право, придобити в данъчния отдел на PricewaterhouseCoopers и като ръководител на данъчната практика на едни от най-големите кантори в София. Работила е и в ДДС отдела на Baker & McKenzie, Амстердам.

Семинарът ще обхване следните теми:

I. Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС

– хипотезите за ангажиране на отговорността и предпоставките за това, както за доставчик, така и за получател по доставки
– практика на НАП
– практика на ВАС в полза на данъкоплатеца – аргументи по отделните елементи на отговорността
– практика на ВАС срещу данъкоплатеца – аргументи по отделните елементи на отговорността.

II. Липса на реална доставка

Последни развития в практиката на Върховния административен съд във връзка с липсата на реална доставка:

– ролята на фактурата
– придружаващи документи
– персонална и техническа обезпеченост на доставчика
– произход на стоката
– ролята на плащането
– ролята на счетоводното отчитане
– показатели за ДДС измама
– „липса на реална доставка“ и „документална необоснованост“.

III. Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за 2017 г.

IV. Отговорност на лицата по чл. 19 ДОПК за несъбрани данъчни и осигурителни задължения на юридически лица

– обобщение на практиката на ВАС от последните две години
– разяснение на фактическия състав на двете хипотези на чл. 19 ДОПК
– предпоставки за приложение на отговорността
– изменения от 01.01.2016 г. и 04.08.2017 г. – разширяване на обхвата на лицата
– носител на доказателствената тежест
– аргументи на НАП при ревизия по чл. 19 ДОПК

Таксата за участие е 180.00 лв. /с вкл. ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд.

За повече информация и заявка за участие:
Българска търговско-промишлена палата
Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428)
fairs@bcci.bg