Практически семинар „GDPR в недвижимите имоти“

Приключило

10 май 2018

Бургас

Практически семинар „GDPR в недвижимите имоти“

Дата:

10 май 2018, четвъртък

Час:

16:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л "Аква", зала "Амфибия", Бургас

За контакти:

E-Mail

За събитието

Национално Сдружение Недвижими Имоти с любезното съдействие на юридическа компания „Георгиева и Джутев“ ви канят на практически семинар на тема:
„ПРАВНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА GDPR В СФЕРАТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ“

Лектор: Адв. Димитър Джутев – юридическа компания „Георгиева и Джутев“

С цел навременна подготовка на агенциите за недвижими имоти за новите правила НСНИ организира няколко информационни и разяснителни срещи за своите членове в София и страната. С цел информацията да стигне до повече колеги от бранша семинарът в гр. Бургас ще бъде отворен и за нечленове. Той е с изцяло практическа насоченост, като съветваме участниците да подготвят предварително своите въпроси към лектора.

GDPR (General Data Protection Regulation) е нов задължителен регламент за защита на личните данни на гражданите на страните – членки на ЕС. Той въвежда нови изисквания за работа с личните данни на клиентите и партньорите на компаниите и влиза в сила от 25 Май 2018г. Макар, че е част от разпоредбите на Европейския съюз, GDPR ще засегне всяка организация в света, която борави с личните данни на граждани на страните, част от ЕС.

GDPR цели да опрости и хармонизира законодателните разпоредби в различните страни, членки на Европейския съюз – като по този начин върне контрола на гражданите върху техните лични данни.

GDPR трябва да се съблюдава изключително стриктно, тъй като за неспазването му са предвидени сериозни финансови глоби – до 20 000 000 EUR или до 4 % от общия годишен оборот на организацията за предходната финансова година. В комбинация с многократно завишените изисквания, както правни, така и от гледна точка на ИТ, това поставя организациите пред значителен финансов риск, в случай на игнориране на новата регулация.