Практически курс “Търговско право за неспециалисти и мениджъри”

Приключило

27 април 2018

София

Практически курс “Търговско право за неспециалисти и мениджъри”

Дата:

27 април 2018, петък

Час:

09:00 - 17:45

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел “Бест Уестърн Сити”, София, ул. “Стара планина” 6

За контакти:

0898 248 016, E-Mail

Организатори:

Expert Events

За събитието

Курсът е насочен към неспециалисти в областта на правото. Подходящ е за мениджъри и специалисти, работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

Основни теми:

– Видове търговски дружества и тяхната правна уредба

– Учредяване и управление на търговските дружества

– Ликвидация и несъстоятелност

– Преструктуриране на проблемни търговски дружества

– Правила при воденето на търговски преговори

– Сключване, изменение и изпълнение на търговски договори

– Отговорност при неизпълнение на договорите

– Работа с търговски кредити

– Ефективни способи за събиране на вземания

– Извънсъдебни и съдебни способи за решаване на търговски спорове

В програмата на семинара е заложено разглеждането на множество казуси и провеждането на дискусии.

Лектор:

Павел Цанев – юрист с дългогодишен опит в областта на търговското право и управляващ съдружник на правна кантора „Лега Консултинг“