Практически курс “МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ”

Приключило

24 април 2018

София

Дата:

24 април 2018, вторник

Час:

08:45 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел “Бест Уестърн Сити”, София, ул. „Стара планина“ 6

За контакти:

Expert Events, 0898 248 016, E-Mail

Организатори:

Expert Events

За събитието

На плещите на мениджъра тежи отговорността за „стиковане“ на хората в екипа, управляван от него. Хората са с различни потребности, умения, навици и дисциплина…Как да ги научим и мотивираме да работят като едно цяло?!

Мениджъри, от Вашите решения и подходи, зависят отношенията между хората в екипа Ви, зависи личната ефективност на всеки един от служителите, неговата удовлетвореност и желанието му да развива способностите си и да допринася с това за развитието и печалбата на бизнеса.

Основни теми:

  • Мотивация на екипа – Същност на екипа. Диаграма на Вен. Мотивиране на екипите и изследване на различните фактори, създаващи добрия екип;
  • Изграждане на пълноценни екипи –  Сработване и психологическа съвместимост. Екипни роли. Ценностите на добре работещия екип;
  • Фокус върху резултатите – Баланс между взаимоотношенията с хората и постигането на резултати. Умението да организираш – както своята работа, така и работата на екипа. Процесът на планиране и контрол на реализацията;
  • Управление на представянето – поставяне на цели и отчитане на постиженията. Делегиране. Обратна връзка. Корекция на грешките и изказване на признание.

Лектори:

Антония Кръстева – консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании;

Людмил Стефанов – психолог и обучител с над 20 годишен опит.

Програмата, както и повече информация може да намерите на нашия уебсайт.