Практически курс: „Ключови умения за преговаряне. Психология, тактики и стратегии на преговорите“

3 ноември 2023

София

Практически курс: „Ключови умения за преговаряне. Психология, тактики и стратегии на преговорите“

Дата:

3 ноември 2023, петък

Час:

09:15 - 17:45

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Преговорите имат за основна цел разкриване на високата стойност от бъдещите взаимоотношения между преговарящите страни, за разлика от традиционните продажби, където основната цел е създаване на доверие и от импулсивните продажби, където целта е създаване на импулс за покупка.

При преговорите е от ключово значение да се фокусираме върху взаимния интерес, a не върху първоначалните позиции. Семинарът предоставя възможност на участниците да тренират в защитена среда над 20 тактики и стратегии, да заимстват от опита на другите участници и водещия, да получат обратна връзка за своите похвати и стратегии.

По време на тренинга ще бъдат разгледани: психологията на комуникацията между преговарящите, техники как да накараме другата страна да ни слуша, как да спечелим уважението й, как да настроим посланието към различни типове преговарящи за постигане на максимален ефект, най-често срещаните мотиви на другата страна, качествата на успешния преговарящ.

Чрез практикуване на 20 техники и стратегии за водене на преговори в защитена среда ще усъвършенстваме Вашите умения да постигате още по-високи резултати в преговорите, да създавате положително първо впечатление, да оказвате решаващо въздействие върху другата страна. В ролевите игри – реални примери от практиката на тренера – ще развиете самочувствие за правилните стратегии и действия по време на преговарянето, ще получите допълнително познание за Вашите силни страни в преговорите, за естественото влияние, което оказвате върху клиентите.

Тренингът ще Ви помогне да постигате повече в бъдещите си преговори, да печелите уважение заради професионализма си, и от партньори, и от колеги.

Курсът е подходящ за: служители и ръководители на отдели „Продажби“, “Корпоративни клиенти“, служители и ръководители отдели „Снабдяване“, “Управление на доставките“, „Purchasing”, “Supply chain”, “Procurement”, всички, на които се налага да водят преговори, стартиращите собствен бизнес, стремящите се към по-високи успехи в преговорите и продажбите.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/umenia-za-pregovori/