Практически курс „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ.“

Приключило

29 юли 2019

София

Практически курс „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ.“

Дата:

29 юли 2019, понеделник

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л “Novotel Sofia” , София, бул. “Цариградско шосе” 115 N

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Master) бюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

Курсът е насочен към придобиването на практически умения в областта на бюджетирането и планирането. За всяка една от темите е отделено значително време за разглеждането на практически казуси, привеждането на примери и провеждането на дискусии.

Участниците се научават да боравят с най-ефективните техники и инструменти в бюджетния процес, като бюджетирането базирано на дейности, непрекъснатото бюджетиране, бюджетирането от нулата и стратегическото бюджетиране. Разглежда се и теорията и практиката на бюджетния контрол.

 

Сред останалите теми на курса са:

– Основните принципи на процеса по бюджетиране и планиране

– Мултифункционалната роля на бюджетите

– Конфликтите между различните функции на бюджета

– Координационните, комуникационните и мотивационни функции на бюджета

– Производствения бюджет

– Паричния бюджет

– Инвестиционния бюджет

– Фиксираните и гъвкави бюджети

– Анализът на бюджетните отклонения

– Бюджетирането базирано на дейности (Activity-Based Budgeting)

– Бюджетирането от нулата (Zero-Based Budgeting)

В курса се отделя значително внимание на привеждането на примери по темите, на разглеждането на практически казуси и провеждането на дискусии.

Тематиката на курса е насочена към: директорите на фирми (управители и изпълнителни директори), финансовите мениджъри, финансовите специалисти, специалистите по планиране, оперативните мениджъри, проджект мениджърите и риск мениджърите.

ЛЕКТОР на семинара е г-н РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ – експерт корпоративни финанси.