ПРАКТИЧЕСКИ и ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Изменение и допълнение на Методиката Анализ на често допусканите нарушения по приложението на ЗОП и на практиката на ВАС

Приключило

23 юни 2023

Online

ПРАКТИЧЕСКИ и ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Изменение и допълнение на Методиката Анализ на често допусканите нарушения по приложението на ЗОП и на практиката на ВАС

Дата:

23 юни 2023, петък

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Онлайн обучение ЗОП на 23.06.2023г.

ПРАКТИЧЕСКИ и ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Изменение и допълнение на Методиката
Анализ на често допусканите нарушения по приложението на ЗОП и на практиката на ВАС

Лектор: адв. Милана Кривачка
начало 9.30ч. – 16,30ч.

Цел на обучението:
Актуализиране и надграждане на знанията по ЗОП
Даване на множество конкретни примери от различни сфери на икономиката, строителството,синтезиране и анализиране на добри и лоши практики, често допускани грешки и спорни въпроси, методически указания и др.

За кого е предназначено обучението?
Семинарът е предназначен за възложители,експерти, участващи в процесите на подготовка, възлагане, изпълнение и контрол на обществени поръчки, юристи, одитори, финансови контрольори и контролни органи, ангажирани с проверка на тези процеси, външни експерти и лица, натоварени с управлението на проекти с европейско или друг вид външно финансиране, други практикуващи специалисти в областта.

Теми:
09.30 – 11.00ч. – Правни способи за изменение на договорите при инфлация
1. Методическо указание изх. № МУ – 1 от 01.04.2022г. на Изп.директор на АОП относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация;
2.Нормативната уредба относно измененията на договорите за обществени поръчки;
3.Анализ на предвидените хипотези за изменение на договора за обществена поръчка, предвидени в чл.116 от ЗОП;
4.Правен анализ на чл.117а от ЗОП;
5.Опции за изменение на договор с индексиране на цената;
11.00 – 11.15ч. – Почивка
11.15 – 13.00ч. – Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Постановление 31 от 23.02.2023г. за изменение и допълнение на Методиката, касаеща изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, в сила от 28.02.2023/ ДВ. бр.19 от 28.02.2023г.
Въпроси и отговори относно приложението на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 8.04.2022 г. за изменение на Регламент (EС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
13.00 – 13.30 ч. – Почивка
13.30 – 15.00ч. – Анализ на често допусканите нарушения:
 при подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки;
 при разглеждането и оценяването на офертите на участниците;
15.00 – 15.15 ч. – Почивка
15.15 – 16.30ч. – Анализ на често допусканите нарушенията при сключването и изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка.
Свободна дискусия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Милана Кривачка е магистър по право, адвокат и утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право. Действащ адвокат. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова

По – ниска цена 160 лв. без ддс/ 192 лв. с ддс на човек при записване и плащане до 12.06.2023г.

Цени:
180лв. без ддс / 216лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 170лв. без ддс/ 204лв. с ддс/ за участник
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една организация 90лв. без ддс / 108лв. с ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 16.00ч., почивки, подробен презентационен материал, изпратен в електронен вид,
сертификат за участие в обучението

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте имената си при влизане в zoom (които сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за подаване на заявка и плащане 21.06.2023г.