Обучение „Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение. (Технологическа и психологическа гледна точка)“

3 - 4 февр. 2021

Online

Обучение „Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение. (Технологическа и психологическа гледна точка)“

Дата:

3 - 4 февр. 2021, сряда - четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

www.responsa.bg

За контакти:

Лияна Ковачева, +359 882 272 125, E-Mail

Организатори:

Академия Респонса

За събитието

Единственото обучение, което разглежда дигиталните компетенции от технологическа и психологическа гледна точка.

Курса е създаден да даде нужните знания на учителите от гледна точка на технически знания, НО и не по-малко важно от психологическа гледна точка.

АКЦЕНТИ:

  • Какво трябва да знаем за онлайн платформите за да работим безпроблемно с тях?
  • Какво трябва да знаем за да може да предадем ефективно материала на учениците и да задържим тяхното внимание във виртуалната класна стая?
  • Как да ги мотивираме да участват и как да контролираме учебния процес?

И още…

Електронната учебна платформа постепенно се превръща в неразделна част от електронния ресурс на всяко съвременно учебно заведение.

Дигиталните платформи като Bigbluebutton, Zoom, Microsoft Teams, предоставят на преподавателите достъп до инструменти, които не само допълват традиционните форми на обучение, но и съдържат потенциал за повишаване на ефективността в цялостния учебен процес.

Новата реалност, която настъпи след пандемията с COVID-19 предполага наред с притежаваните знания, умения и компетенции в професионално-педагогическата област, учителят да има и компетенции от областта на информационните и комуникационните технологии.

Тук идва и преподавателска роля, така да организира информацията, че тя да бъде добре визуализира с помощта на инфографика, за да може да улесни възприемането на информацията и за я направи по-лесна за обработка и запомняне.

Емпирично изследване показва, че по-голямата част от обучаемите по време на дигитална лекция имат раздвоено внимание, т.е слушат урока и извършват паралелна дейност. Затова ролята на учителя е много важна да мотивира ученика да фокусира вниманието си върху учебния материал.