Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 Специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката – онлайн и присъствен вариант

Приключило

19 септември 2022

София

Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 Специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката – онлайн и присъствен вариант

Дата:

19 септември 2022, понеделник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Обучение на 19.09. 2022г. присъствен и онлайн вариант на тема:

Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022
Специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката
Лектор: адв. Росен Русков

Начало: 09,30ч – 13,00ч.
Присъствено в хотел Хемус, София
Онлайн през zoom.us

Теми:
1.Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022
2. ПРОБЛЕМИ ПО ДДС – международна търговия
– проблеми по документиране;
– проблеми по доказване при ревизия или при обжалване;
– небрежно оформени документи, вкл. Потвърждения за получени стоки;
– превод на представяни документи;
– представяне на документи по опис;
– авансови фактури при ВОД на стоки;
– Проблеми с тристранни и многострании операции, вкл. при износ на стоки;
– ДДС въртележки в ЕС –фиктивни ВОД от други страни на ЕС;
– „участие” на български фирми в ДДС въртележки – посредници в тристранни операции;
– ревизионни практики в България;
– Продажби на стоки, които се намират извън територията на ЕС – чл. 17, ал. 2 ЗДДС;
– Услуги по СМР и СРР в други ЕС;
– Регистрацията по чл. 97а ЗДДС;
– Данъчен статус на Северна Ирландия;
3. Други специални случаи:
– разлика между „корекции чрез известия по чл. 115 ЗДДС ” и „корекции чрез анулиране по чл. 116 ЗДДС”;
– корекции на грешки и промяна на данъчната основа – чл. 116 ЗДДС;
– корекции чрез анулиране на фактури при влязъл в сила ревизионен акт;
– предварителна регистрация по ДДС на чуждестранни лица, неустановени в България;
– дерегистрация и облагане с ДДС при ликвидация и несъстоятелност;
– право на данъчен кредит за лица, регистрирани по режим „в Съюза”;
– разлика между справки декларации при режим „в Съюза” и „обща ДДС регистрация”;
– на коя държава принадлежи ДДС, при режим „в Съюза”;
4.Дискусия и обсъждане на зададени въпроси, поставени от участниците в семинара.

Желателно е да зададете въпросите си предварително на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на обучението с директно включване или през чата.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.
След името си напишете желаната форма на участие – присъствено или онлайн!!!

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

 

Цени присъствен и онлайн вариант:
130лв. без ддс / 156лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс/ за участник

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на онлайн участие за втори и следващ представител от една фирма 70лв. без ддс / 84лв. с ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат. Цената важи само за онлайн участници )

Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл. Местата за присъствено участие са лимитирани и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване. За валидно записване се смята това, за което има постъпило плащане в определения ценови срок. Ще има осигурени вода, листа за писане и химикалки за присъстващите.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 15.09.2022г.