Обучение „Попълване на ГДД за 2023 г. Формиране на окончателен осигурителен доход. Задължения за подаване на ГДД от чуждестранни лица“

Приключило

21 март 2024

Online

Обучение „Попълване на ГДД за 2023 г. Формиране на окончателен осигурителен доход. Задължения за подаване на ГДД от чуждестранни лица“

Дата:

21 март 2024, четвъртък

Час:

09:31 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Доместикс ЕООД, Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Онлайн обучение на 21.03. 2024 г. на тема:

Попълване на годишната данъчна декларация за 2023 г.
Формиране на окончателен осигурителен доход
Задължения за подаване на годишна данъчна декларация от чуждестранни лица

Лектор: адв. Зорница Димитрова
експерт по данъчно и осигурително право

Начало: 09.30ч. – 13.00 ч.
Онлайн през zoom.us

Теми:

1. Нови моменти при попълване на годишната данъчна декларация за 2023 г.
– Деклариране на необлагаеми доходи.
– Деклариране на притежавано имущество в чужбина.
– Деклариране на доходи от други източници.
– Ползване на данъчни облекчения.
2. Формиране на окончателен осигурителен доход.
– Попълване на таблици № 1 и 2 от справката към годишната данъчна декларация.
– Деклариране на доходи, отнасящи се за минали години.
– Подаване на декларация обр. № 6.
– Намаляване на годишната данъчна основа с внесените осигурителни вноски.
3. Подаване на декларация от чуждестранни физически лица.
– Особени случаи на облагане на доходи от източници в България:
• Доходи от трудови правоотношения.
• Доходи от наем или продажба на недвижим имот.
• Други
– Прилагане на методите за освобождаване на данъчно облагане.
4. Коригиране на годишната данъчна декларация.
5. Отговори на въпроси ( въпроси могат да се изпращат и предварително)

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg или magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg magisterd@abv.bg
Денислава Рускова

Цени:
150 лв. без ДДС за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140 лв. без ДДС за участник
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на онлайн участие за втори и следващ представител от една фирма
90 лв. без ДДС за един участник.
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат.)
Цените са крайни и не се начислява ДДС

Обучението включва:
лекции 09.30 ч.- 13.00 ч.,почивка, презентация в електронен вид изпратена на Вашия имейл.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизане в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и превеждане на таксата 19.03.2024 г.