Семинар „Плевен: Промените в ЗДДС от 01.01.2020 г. Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС.“

Приключило

24 януари 2020

Плевен

Семинар „Плевен: Промените в ЗДДС от 01.01.2020 г. Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС.“

Дата:

24 януари 2020, петък

Час:

09:30 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Плевен, Плевен, хотел СИТИ, ул. „Стоян Заимов“ 2А, Плевен, Плевен, хотел СИТИ, ул. „Стоян Заимов“ 2А

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар на 24.01.2020г. в гр. Плевен на тема:

ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС от 01. 01. 2020г.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
Плевен, хотел СИТИ, ул. „Стоян Заимов“ 2А,

Хотел Сити

начало 9,30ч.

Теми:
А. Основни промени на ЗДДС
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
– особености на определението – „последователно” и/или „паралелно” извършване на еднородна дейност – точно съдържание на чл. 96, ал. 10 ЗДДС;
– едномесечен срок на прекъсване;
– становище на НАП;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
10. 6. Връзка между ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ – Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ;
11. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС
– Електронен магазин – промяна на определение;
– компромис „Фискален заместител при неприсъствено плащане” – чл. 118, ал. 3а ЗДДС;

Б. „Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
І. Документи за доказване на ВОД на стока;
– чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
– Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
– регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;

ІІ. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
– тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;

ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
– същност на схемата;
– доказване – документи – регистри;
Връзка с:
– Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
– ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;
– ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;
– Някои специфични европейски практики;

Обучението включва: лекции 9,30 – 14,00ч., кафе пауза, папка и материал

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове.

ЦЕНИ:
90лв. без ддс ( 108лв. с ддс) за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
85лв. без ддс ( 102лв. с ддс)

 

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на:
https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia