Планиране и бюджетиране – управление чрез обективно измерими показатели и цели

20 октомври 2023

София

Планиране и бюджетиране – управление чрез обективно измерими показатели и цели

Дата:

20 октомври 2023, петък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

хотел Грами, София, бул. Александър Малинов 79 Г

За контакти:

Борислава Монева, 02 860 15 77, E-Mail

За събитието

Програма:
10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)

1. Планиране и синхронизация на целите за постигане на фирмените цели.

– Планирането в практиката ни – какво правим в момента?

– От горе-надолу и от долу-нагоре – създаване на планова среда и цикъл на планиране

– Защо не трябва да преписваме плановете си?

– Видове планове, нива на планиране, критични/ключови измерители на дейността

– Измерване и документиране на резултатите от дейността – управление на база факти

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

2. От планове към бюджети – практичен подход

– Бюджетирането в практиката ни – какво правим в момента?

– Роли, отговорности, стандарти и задачи при бюджетирането

– Създаване на бюджетен цикъл и нива за вземане на решения

– Видове бюджети – кога какво да използваме:

– Нарастващо бюджетиране; примери, задача

– Бюджетиране на нулева база; примери, задача

– Постоянно бюджетиране; примери, задача

– Застъпващо бюджетиране; примери, задача

– Място на счетоводството при управление чрез бюджети

3. Работа по учебен казус „БзБ” ООД

– Създаване на преработен бюджет, сравняване между първоначален и преработен бюджет, анализ на отклоненията и формулиране на обективно обосновано предложение, обсъждане, показване

Обучението е подходящо за:

– Служители, мениджъри и предприемачи от всякакви организации.