Курс „Планиране и Бюджетиране: Технология на създаване на бюджети“

Дата:

16 февруари 2021, вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Курсът по планиране и бюджетиране представя парктически съвети и насоки за изготвне и управление на фирмените бюджети. Целта е да представи пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес.

Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети и включва:

Същност на планирането и бюджетирането
Основни функции на бюджетирането
Място на бюджетирането в системата на планирането на предприятието
Етапи на разработване на бюджетите
Подходи при бюджетирането
Информационно обезпечение на бюджетирането
Методика на разработване на бюджети
Съставяне на бюджет на производствено предприятие: Бюджет на продажбите; Бюджет на покупките; Бюджет на себестойността на произведената и реализирана продукция; Бюджет на оперативните разходи; Бюджет на капиталовите разходи
Бюджетен контрол. Анализ на отклоненията. Техника на гъвкавите бюджети

АУДИТОРИЯ

Сред участниците в програмата „Планиране и бюджетиране – технология за създаване на бюджети“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

ръководители, мениджъри и сътрудници, ангажирани в съставянето и последващия анализ на бюджети;
специалисти, чийто задължения са свързани с внедряването на бюджетни процедури и създаване на бюджети на основата на бюджетите на отделните подразделения на предприятието.
Участниците в програмата „Планиране и бюджетиране – технология за създаване на бюджети“ ще получат практически познания за това как да използват финансовите данни за извличане на коректна информация, която да:

подпомогне процеса вземане на управленски решения;
подобри вътрешнофирмената финансова комуникация;
повиши ефективността и възвращаемостта в бизнеса.

ТЕМАТИКА

Същност на планирането и бюджетирането
Основни функции на бюджетирането
Място на бюджетирането в системата на планирането на предприятието
Етапи на разработване на бюджетите
Подходи при бюджетирането
Информационно обезпечение на бюджетирането
Методика на разработване на бюджети
Съставяне на бюджет на производствено предприятие: Бюджет на продажбите; Бюджет на покупките; Бюджет на себестойността на произведената и реализирана продукция; Бюджет на оперативните разходи; Бюджет на капиталовите разходи
Бюджетен контрол. Анализ на отклоненията. Техника на гъвкавите бюджети

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация
и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org