Пета младежка конференция Балканите в XXI в. – българският поглед

Приключило

29 март 2017

София

Пета младежка конференция Балканите в XXI в. – българският поглед

Дата:

29 март 2017, сряда

Час:

14:00 - 18:00

Достъп:

Само с покана

Място:

УНСС, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

САИМО

За събитието

За пета поредна година Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентски дипломатически клуб (СДК), с подкрепата на Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Национална асоциация за международни отношения (НАМО) и Българско дипломатическо дружество (БДД), организират младежка кръгла маса „Баканите в XXI век – българският поглед“.

Темата на кръглата маса тази година е

„България и Балканите: между амбициите за лидерство и абдикацията.“

Тя ще провокира млади експерти да представят своята гледна точка върху процесите в световната политика, техните балкански проекции и мястото на българската външна политика в тях.

По време на конференцията всеки от участниците ще разполага с десет минути за представяне на своя доклад. Трите най-добри изказвания ще бъдат отличени от журито, а авторът на най-добрия доклад ще има възможност да вземе участие в експертната конференция на 5 април, на която ще присъстват представители на академичната общност и дипломати. Той също ще има възможност да публикува своя статия в сп. „Международни отношения“.