Първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ

Приключило

30 - 31 ян. 2018

София

Първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ

Дата:

30 - 31 ян. 2018, вторник - сряда

Час:

10:00 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

бул. Кн. Мария Луиза 92 , етаж 5, София

За контакти:

Деяна Илиева, 0889319568, E-Mail

Организатори:

Otgovori.info

За събитието

Първоначалното обучение на членове на Комитети и групи по условия на труд се провежда в съответствие с изискванията за продължителност и обхват на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Първоначалното обучение комбинира присъствено и онлайн обучение и включва:

  • безплатна книга с разработки на 10-те задължителнни теми за първоначално обучение на КУТ и ГУТ
  • издаване на удостоверение по задължителния образец в приложение 1 на Наредба 4/1998 г.
  • 12 учебни часа присъствено обучение в два дни
  • 18 часа онлайн обучение – всеки участник получава индивидуални данни за достъп в рамките на 30 дни.

Програма

Ден 1

1. Основни понятия в безопасност и здраве при работа.
2. Функции, задължения, административна и наказателна отговорност на органа по безопасност и здраве при работа.
3. Учредяване на Комитет/ Група по условия на труд.
4. Какво прави службата по трудова медицина.
5. Инструктажи във фирмата.
6. Основна дейности и документация по ЗБУТ, които подлежат на проверка от Инспекция по труда.

Ден 2

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а година.
2. Правилно документиране на инструктажи.
3. Дейност на Комитетите и Групите по условия на труд. Изисквания към работодателя за съгласуване на решения.
4. Периодични медицинки прегледи – изисквания и добри практики.
5. Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ и задължения на Възложителя във връзка със ЗБУТ.

Онлайн достъп до платформа с разработки на 10-те задължителни теми за първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ

За повече информация и заявки: https://otgovori.info/trainings/obuchenie-kut-2018/