Първи стъпки в медиацията

Дата:

20 септември 2022, вторник

Час:

10:00 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Е.Тодорова, 0878 027 740, E-Mail

За събитието

В обучението ще се запознаете с:
# Правната рамка за медиацията в България
# Принципите на медиацията
# Участниците в процедурата по медиация
# Процедурата по медиация – предимства, етапи, резултати
# Как се създават и функционират центрове по медиация в организации и институции.

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове.

Обучители:
Елена Славова – правоспособен медиатор с над 10 години опит, обучител от екипа на „Европейски център по медиация и арбитраж“, одобрена организация от Министерството на правосъдието за доставчик на обучения, свързани с медиацията.
Наталия Тодорова – правоспособен медиатор, с опит в медиацията в образователната и социалната сфера, обучител от екипа на ОЦ „ХЕРМЕС“