Отворени врати – School of Finance and Accounting for Young Professionals

Приключило

1 септември 2018

София

Отворени врати – School of Finance and Accounting for Young Professionals

Дата:

1 септември 2018, събота

Час:

10:00 - 16:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

MDV Professional Education, Голяма учебна зала, Учебен център, София, ул. "Шейново" 7

За контакти:

Христина Христова, +359887492126, E-Mail

Организатори:

MDV Professional Education

За събитието

Заповядайте в офиса на MDV на ул. Шейново 7 и научете повече за Училището по финанси и счетоводство, за възможностите за развитие, които предлагаме.

Ще получите индивидуална консултация, ще разгледате учебните зали и материали, ще разберете кои са преподавателите и работодателите, подкрепили проекта, какво включва входящият тест и защо е важен.

Регистрацията е безплатна, но задължителна. Запазете ден и час за среща по мейл:

fa_school@mdvtraining.bg , T: +359 887 492 126:
8 август /сряда/ – от 10:00 до 19:00
15 август /сряда/ – от 14:00 до 19:00
1 септември /събота/ – от 10:00 до 16:00

Конкурсът за стипендии е отворен. Не пропускайте възможността да спечелите пълна или частична стипендия и да поставите успешен старт на кариерата си в областта на финансите и счетоводството.

Обучението е практически ориентирано, базирано на добри практики и утвърдени стандарти от професионалните квалификации AAT и ACCA. Училището по финанси и счетоводство дава стабилна теоретична база с терминология на английски език. Благодарение на отличната експертиза и богатия професионален опит на преподавателите в програмата, материалът е поднесен по изключително атрактивен и лесно разбираем начин, с помощта на много примери от практиката.

Програмата се състои от три нива (Introduction / Apprenticeship / Professional Gateway), които надграждат темите по сложност и развиват практически умения за решаване на реални бизнес казуси.

Ниво 1: Introduction level

В началното ниво участниците ще научат основни счетоводни практики и техники – от остойностяване, двустранно счетовоство и въвеждане на записи до увод във финансовото счетоводство, често срещани термини и важни концепции. Съдържанието е представено основно чрез решаване на практически казуси, стандартни бланки и проформи за лесно изпълнение на процеси с разписани стъпка по стъпка детайлни ръководства и инструкции, всички използвани в реална работна среда.

Ниво 2: Apprenticeship level

Това средно ниво покрива всички необходими знания, които ще позволят на участниците да навлязат в спецификите на работния процес в бизнеса. Те ще изградят набор от технически умения, който би им помогнал лесно и ефективно да изпълнят поредица от ежедневни рутинни транзакции. Учебният процес е съсредоточен в решаване на практически задачи и казуси, попълване на таблици и усвояване на последователност от структурирани и лесно разбираеми чек листове за проверки на процедури.

Ниво 3: Professional Gateway

Трето ниво предлага усъвършенстване на практически умения за ефективно изпълнение на по-сложни счетоводни задачи като изготвяне на финансови отчети и управлени на парични потоци. Участниците развиват разбиране и тенническа експертиза за основни дейности като консолидации и бюджетиране. Възможност за надграждане на познанията по оценка на финансово изпълнение, данъчна оптимизация, етични и правни норми в счетоводството. Учебното съдържание следва логиката на предишните нива с фокус върху практика с реални примери от бизнеса.