Семинар „ОТМЕНИТЕЛНИТЕ ИСКОВЕ В ТЪРГОВСКАТА И БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“

Приключило

26 септември 2019

София

Семинар „ОТМЕНИТЕЛНИТЕ ИСКОВЕ В ТЪРГОВСКАТА И БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“

Дата:

26 септември 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала „Зона 21“ , София, ул. „Христо Белчев “№ 3

За контакти:

+359 897 981960, E-Mail

За събитието

Семинарът има за цел  да представи сложната система от искове за попълване на масата на несъстоятелността в светлината на актуалната съдебна практика.

Обучението е подходящо за адвокати, юрисконсулти, консултанти, студенти по право, икономисти и предприемачи.

В рамките на семинара ще бъдат дискутирани разнообразни практически въпроси:

–          Как се разграничават различните фактически състави на недействителността на действия и сделки, извършени от длъжника;

–          Кога плащанията са свързани с обичайния предмет на дейност на длъжника и кога даденото значително надхвърля по стойност полученото;

–          Какви материалноправни възражения могат да наведат ответниците по отменителните искове;

–          Как се разрешава конкуренцията между правата на кредиторите на несъстоятелността и третите лица-страни по недействителните сделки;

–          Какви особености разкрива конституирането на страните  и  други процесуални въпроси.

Преподаватели : Валерия Братоева – съдия  в СГС, с професионален опит като съдия по граждански и търговски дела и дела по несъстоятелност. Преподавател в НИП, преминала специализирани обучения в Европейската мрежа за съдебно обучение.

Елица Попхлебарова – адвокат от САК, автор на публикации в областта на банковата несъстоятелност